Wanneer worden nu welke beschermingsmiddelen ingezet tegen het coronavirus en wanneer wordt er nu wel en niet getest?

Geplaatst op: 25 Maart 2020

Pieter van Foreest volgt hierin de landelijke hygiënerichtlijnen en adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD en hebben als organisatie nog aanvullende maatregelen genomen. 
Indien noodzakelijk dragen en gebruiken onze zorgmedewerkers de beschermende middelen bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, etc.
Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt én de medewerker. Onderstaand ziet u de landelijke vragenlijst welke hierbij wordt gehanteerd (dd 20-3-2020) met daarbij het beleid van Pieter van Foreest. 

Gebruik beschermende middelen 
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt in de verpleeghuiszorg en thuiszorg geadviseerd volgens de volgende richtlijnen: 

Altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:

 • Geen handen geven
 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de ellenboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
   

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.
Vanwege het nieuwe coronavirus kan het in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg in de volgende situaties nodig zijn nodig zijn om extra persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen. 
Omdat er een landelijk tekort is aan mondneusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om na te gaan of het echt nodig is om persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken.:

 • SITUATIE 1 : Ter bescherming van de medewerker bij een HOESTENDE/NIEZENDE PATIËNT VERDACHT VOOR COVID-19:  
  Persoonlijke beschermingsmaatregelen ter bescherming van de medewerker bij een hoestende/niezende patiënt bestaat uit een mondneusmasker, bril, schort en wegwerphandschoenen voor de medewerker en wordt ingezet volgens onderstaande richtlijnen : 
   
  • Kan de zorg uitgesteld worden tot patiënt klachtenvrij is?  Zo ja, zorg uitstellen, geen persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig.
  • Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter? Zo ja, geen persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig.
  • Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten? Zo ja, geen persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig.
  • Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek? Zo ja, wel persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig.
    
 • SITUATIE 2 :  Ter bescherming van de patiënt bij een HOESTENDE/NIEZENDE MEDEWERKER VERDACHT VOOR COVID-19 * (zie onderaan toelichting stappen sympomen Covid-19 bij medewerker): 
  Persoonlijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. 
  Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen worden per cliënt/patiënt gewisseld. 
   
  • Kan de zorg uitgesteld worden tot de medewerker klachtenvrij is? Zo ja, de zorg uitstellen tot de medewerker klachtenvrij is.
  • Kan een andere medewerker de zorg verlenen? Zo ja, klachtenvrije medewerker zorg laten verlenen.
  • Betreft het een kwetsbare patiënt?  Kwetsbare patiënten zijn personen met ernstig onderliggend lijden en ouderen > 70 jaar
    
 • Pieter van Foreest kiest vanuit haar beleid ervoor om medewerkers die verdacht zijn voor covid-19 thuis te laten blijven, totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. (zie onderstaand verdere toelichting) 

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( = hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen in deze volgorde doorlopen (landelijk beleid):

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. (landelijk beleid) Zo nee, vraag 2
 
2. Heeft de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) in de voorafgaande 14 dagen onbeschermd contact gehad met een bevestigde COVID-19-patiënt? 
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.
Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch zouden willen inzetten voor werk, dan kan er in gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten.
Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij!  
 
3. Is het mogelijk om de werkzaamheden aan te passen voor de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zodat er geen significant contact is met patiënten?
 Dat wil zeggen: Medewerker verricht alleen administratieve werkzaamheden OF Medewerker werkt thuis online OF Medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt OF Medewerker heeft alleen vluchtig contact (zoals aanreiken medicijnen)
Zoja, werkzaamheden aanpassen. Zonee, zie vraag 4 
 
4. Werkt de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) met lichamelijk kwetsbare of oudere personen?
Zo ja, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen) zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

Pieter van Foreest kiest het zekere voor het onzekere :
- Heeft de medewerker genoemde symptomen EN koorts (zie vraag 1) -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. 
- Heeft de medewerker genoemde symptomen EN onbeschermd contact gehad met coronavirus in afgelopen 14 dagen -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij 

Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch eerder zouden willen inzetten voor werk, dan kan er gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten.
Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.