Zelftesten vanaf vandaag uitgangspunt voor thuiswonende cliënten & vrijwilligers

Geplaatst op: 11 April 2022

Vanaf maandag 11 april wordt de zelftest het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het Coronavirus.
Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen - bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken - blijft een GGD-test mogelijk. Een GGD-test is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Zo’n bewijs kan nodig zijn om internationaal te reizen of als bij een opleving het coronatoegangsbewijs onverhoopt weer noodzakelijk wordt. Daarnaast komt een advies beschikbaar om mensen te helpen als zij of iemand in hun omgeving een positieve testuitslag krijgen.

Meer eigen verantwoordelijkheid
Met de inzet van zelftesten komt meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te liggen. Het is nog steeds van groot belang om in isolatie te gaan bij een positieve zelftest. Zo wordt voorkomen dat andere mensen worden besmet. De adviezen die mensen nu van de GGD krijgen over het virus en besmetting kunnen online geraadpleegd worden. Het huidige bron- en contactonderzoek komt daarmee te vervallen.

Monitoring van het virus
Nu het testen bij de GGD niet meer het uitgangspunt is, zal het Coronavirus op een andere manier in de gaten worden gehouden. Via het rioolwater, steekproeven en aan de hand van ziekenhuisopnames en de situatie in verpleeghuizen wordt scherp in de gaten gehouden hoe het virus zich verspreidt en of er nieuwe varianten ontstaan. 

Wat betekent bovenstaande voor Pieter van Foreest?

  • Thuiswonende cliënten kunnen gebruik maken van een zelftest
  • Cliënten die wonen en/of verblijven in een zorg- en/of tijdelijk verblijf/revalidatie locatie worden, indien van toepassing, getest door de zorgorganisatie
  • Zorgmedewerkers volgen de landelijke richtlijne 'LCCI zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis' 
  • Vrijwilligers kunnen gebruik maken van een zelftest