Gebruik mondmasker door bezoek 

Ter voorkoming van besmetting van cliënten, medewerkers en bezoekers, worden bezoekers gevraagd om tijdens hun bezoek een mondneusmasker te dragen. Zij krijgen instructie over hoe zij een mondneusmasker dienen te gebruiken.

Vanaf 26 september 2020 is het dragen van een neusmondmasker in de locaties van Pieter van Foreest voor bezoekers verplicht.
Wij vragen bezoekers om zelf zorg te dragen voor het aanschaffen, bij u hebben en dragen van een eigen mondneusmasker. Voor het bezoek wordt er een gezondheidscheck gedaan en we vragen bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (handen wassen, 1,5 meter afstand, (milde) klachten? thuisblijven, hoesten/niezen in de elleboog (maar dan dus al niet op bezoek komen), gebruiken van papieren zakdoekjes en deze direct weggooien) en er zijn huisregels om samen te zorgen dat het bezoek zo veilig mogelijk verloopt. Als extra bescherming vragen we hen een mondneusmasker te dragen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgprofessionals buiten het ziekenhuis

Pieter van Foreest volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en heeft aanvullende maatregelen. Onderstaand meer informatie: 

RIVM richtlijnen 


Richtlijnen Pieter van Foreest 

Welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) worden er gebruikt in welke situatie bij Pieter van Foreest?
​Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de cliënt worden Persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke richtlijnen van het RIVM. Pieter van Foreest heeft een matrix gemaakt en er zijn isolatiekaarten, zodat in één oogopslag duidelijk is welke middelen op welk moment moeten worden ingezet. 

 • Wonen met zorg locaties
  Om te weten welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medewerkers moeten gebruiken, in welke volgorde ze deze aan en uittrekken is er een instructie in de vorm van isolatiekaarten beschikbaar. Daarop staat heel duidelijk wat nodig is en ingezet dient te worden op welk moment op basis van het beleid van het RIVM
 • Thuiszorg
  In de thuiszorg is de huisarts de hoofdbehandelaar en geeft de huisarts aan welke diagnose van toepassing is. Hierbij worden volgens de richtlijnen wijkverpleging direct PBM ingezet. 
  Ook hierbij worden de persoonsbeschermende middelen ingezet volgens de richtlijnen van het RIVM met instructie wat op welk moment dient te worden ingezet.   

   
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
  Voor collega's die werkzaamheden verrichten in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning gelden de richtlijnen inzet PBM wet maatschappelijke ondersteuning.

Voldoende middelen
Pieter van Foreest houdt de voorraad van persoonsbeschermende middelen nauwlettend in de gaten. Op basis van de richtlijnen wordt er steeds gekeken welke hoeveelheden er hierbij nodig zijn en de voorraad wordt hierop continue aangevuld. Het is belangrijk om de juiste middelen op het juiste moment te gebruiken volgens de richtlijnen. Iedere locatie/team heeft een eigen voorraad die door het lokale preventieteam wordt beheerd. Vanuit het centrale magazijn van Pieter van Foreest wordt uitgifte verzorgd en de vooraad beheerd Pieter van Foreest breed. Is er ergens een uitbraak, dan kan hiervandaan direct en op ieder moment geleverd worden. 

Filmpje met instructie
In dit filmpje van RIVM wordt uitgelegd hoe je een mondneusmasker op de juiste manier gebruikt:

Instructies gebruik mondneusmasker from RIVM on Vimeo.