Bezoek en in contact blijven

Locaties wonen met zorg niet toegankelijk voor bezoekers

Op 19-03-2020 heeft de Rijksoverheid / RIVM via een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf heden alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is deze maatregel verlengd tot 20 mei 2020. Deze maatregelen hebben een enorme impact, zeker op onze cliënten, hun naasten, onze collega's en vrijwilligers. 

Tijdens de persconferentie van 11 en 19 mei is gelukkig perspectief geboden. Per 11 mei Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. Hierbij dienen de bezoekrichtlijnen van de overheid verder per locatie te worden uitgewerkt. 

De maatregelen zijn er niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. Houd u zich dus alstublieft aan de richtlijnen. 
Momenteel zijn er alternatieve mogelijkheden om in contact te blijven (onder andere diverse vormen van raambezoek) en is er een uitzondering voor palliatieve cliënten in de stervensfase. Hierover leest u hieronder meer. Ook wordt er hard gewerkt aan de nieuwe vorm van de bezoekregeling. Hieronder leest u hierover meer.

 

Mogelijkheden om in contact te blijven

 • Beeldbellen of telefonisch contact 

Uiteraard doen we er alles aan om contact mogelijk te maken, zoals beeldbellen, telefonisch contact enzovoorts. Wilt u graag op deze manier in contact komen met uw naaste, neemt u hierover contact op met de locatie dan kunt u samen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Afspraken hieromtrent lopen via de eerste contactpersoon. 

 • Raambezoek 

​Locaties zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor wat betreft het mogelijk maken van raambezoek. Enkele locaties bieden inmiddels deze mogelijkheid. Dit raambezoek kan alleen op afspraak en hier zijn wel een aantal richtlijnen aan verbonden. Uw locatie informeert u indien en/of zodra raambezoek mogelijk is en op welke manier. Bij het raambezoek gelden de volgende richtlijnen: 

Om raambezoek op een veilige manier mogelijk te maken en ook zo te behouden is het belangrijk dat u en wij ons aan de onderstaande afspraken houden: 

 • Raambezoek is alleen mogelijk wanneer er een  scheiding tussen cliënt en bezoek gewaarborgd kan worden.
 • De hygiëneregels en landelijke richtlijnen dienen ten alle tijden te worden nageleefd. 
 • Bezoek kan alleen op afspraak, binnen vastgestelde tijden. De locatie informeert de eigen contactpersonen v.w.b. bezoekmogelijkheden op de betreffende locatie.
 • De eerste contactpersoon is degene die de afspraken voor raambezoek met de locatie kan maken.
  Is er iemand anders die op bezoek wil komen, dan kan de afspraak via de eerste contactpersoon worden gemaakt met de locatie.  
 • Per bezoek aan cliënt maximaal 2 bezoekers.
 • Om het bezoeken eerlijk te verdelen is het mogelijk om per cliënt éénmaal per week bezoek te ontvangen. Dit bezoek is gedurende 30 min. (incl. aankomst, vertrek en schoonmaak tussen bezoeken door).
  Een locatie kan hiervan afwijken (frequenter afspraken) indien dit te realiseren is.
 • Bezoek vindt plaats onder toezicht van medewerker(s) van Pieter van Foreest. 
 • Locaties/afdelingen die (preventief) geïsoleerd zijn in verband met (eerdere) besmetting of noodzakelijke preventiemaatregelen kunnen geen bezoek ontvangen in verband met inperken besmettingsgevaar. 
  De locatie informeert de eerste contactpersonen wanneer er wel/geen bezoek mogelijk is bij het maken van de afspraak.
  Het kan voorkomen dat bezoek wordt geannuleerd en verplaatst naar een ander moment i.v.m. (preventieve) isolatie, hiervoor vragen wij u vooraf uw begrip.​

Uitzondering tijdens de stervensfase/bij overlijden

 • Bezoek tijdens de stervensfase/bij overlijden

In uitzonderlijke gevallen, bij overlijden (stervensfase) is het mogelijk om in overleg en op afspraak de locatie te betreden. Landelijk is hiervoor een uitzondering op de regels gemaakt. Hierbij gelden echter wel hele strikte richtlijnen:

 • bezoek aan de locatie alleen in overleg met de locatie 
 • het is niet toegestaan om zelfstandig het pand te betreden
 • de bezoeker mag absoluut geen luchtwegklachten en/of koorts hebben
 • bezoek dient direct bij binnenkomst naar de kamer van de naaste te gaan en bij vertrek direct naar de uitgang, het is niet toegestaan om elkaar in gangen, bij de receptie of andere ruimtes te ontmoeten. Dit ter bescherming van alle andere cliënten en onze medewerkers.
 • bezoek dient bij binnenkomst en vertrek de handen te desinfecteren/wassen (volgens de richtlijnen)
 • bezoek dient zich aan de landelijke richtlijnen en de aanvullende richtlijnen te houden
 • bezoek dient afstand te houden (landelijke regels) 
 • er is een maximum aan aantal bezoekers per bezoek en ook een maximale duur van het bezoek, de locatie kan u hierover verder informeren.
 • bezoek dient zich te houden aan de aanwijzingen van locatiemanagement en medewerkers  

Nieuwe bezoekregeling 15 juni 2020

De locaties werken op dit moment een verder plan uit aan de hand van de bezoekrichtlijnen welke op 20-5-2020 zijn aangepast en vrijgegeven. De locaties dienen de bezoekrichtlijnen van de overheid verder per locatie uit te werken.