Welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt in welke situatie bij Pieter van Foreest?

Medewerkers met persoonlijke beschermingsmiddelen
​Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de cliënt (besmetting cliënt) en vice versa worden Persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Om te weten welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) een medewerker dient te gebruiken, in welke volgorde ze aan en uit getrokken moeten worden etc. zijn er zogeheten informatiekaarten voor artsen met diagnoses en welke bescherming daarbij past, gebasseerd op het beleid van het RIVM. Op de website van het RIVM staat altijd de meest recente informatie, omdat deze informatie kan wijzigen. 

Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis 

Klik op onderstaande links voor  specifiekere informatie vanuit RIVM per onderdeel:

In onderstaand overzicht staat precies weergegeven bij welke (zorg)handelingen welke persoonsbeschermende middelen gedragen worden. 

Factsheet 'Wanneer zijn welke persoosnbeschermende middelen nodig in de zorg?'

Bezoekers met mondmasker 
Ter voorkoming van besmetting van cliënten en de medewerkers door een bezoeker, worden bezoekers gevraagd om tijdens hun bezoek een mondneusmasker te dragen. Zij krijgen instructie over hoe zij een mondneusmasker dienen te gebruiken. Voor het bezoek wordt er een gezondheidscheck gedaan en we vragen bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (handen wassen, 1,5 meter afstand, (milde) klachten? thuisblijven, hoesten/niezen in de elleboog (maar dan dus al niet op bezoek komen), gebruiken van papieren zakdoekjes en deze direct weggooien) en er zijn huisregels om samen te zorgen dat het bezoek zo veilig mogelijk verloopt. Als extra bescherming vragen we hen een mondneusmasker te dragen. 

Voldoende middelen?

Pieter van Foreest volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM. Er zijn bij Pieter van Foreest tot dusver steeds voldoende persoons beschermende middelen (waaronder mondmaskers) op voorraad om volgens deze landelijke richtlijnen in te zetten. Echter de middelen gaan hard. We doen er alles aan om voldoende middelen te hebben. We zijn in nauw contact met de landelijke en regionale instanties met betrekking tot regionale verspreiding en zijn ook in nauw contact met onze samenwerkingspartners om aan te sluiten bij verschillende initiatieven. We kopen in wat we in kunnen kopen, dat is schaars en bovendien is het belangrijk dat deze maskers getest worden op veiligheid en inzetbaarheid. Hierop wordt altijd eerst getest! Er zijn namelijk veel aanbieders die aanbod hebben, maar niet voldoen aan datgeen waaraan het zou moeten voldoen. Ook hergebruik van de zogeheten FFP (stevige) mondmaskers na speciale reiniging, door een extern gespecialiseerd bedrijf, is heel belangrijk om de voorraad beschikbare middelen op peil te houden. 

Heeft u tips, die horen we graag? Laat het ons weten via pr@pietervanforeest.nl. Van daaruit gaat het naar de juiste contactpersonen binnen Pieter van Foreest.   

Onrust over gebruik juiste mondmasker 

Over het gebruik van mondmaskers zijn veel vragen. De verschillende adviezen wereldwijd en de reuring in de media zorgen voor onzekerheid over de juiste bescherming onder de collega’s. Uitgangspunt is dat een mondmasker onze medewerkers adequate veiligheid moet bieden bij de verzorging en behandeling van een cliënt. Alle maskers die bij Pieter van Foreest binnenkomen worden getest op veiligheid en inzetbaarheid.

Er zijn verschillende soorten mondmaskers:  

  • Chirurgisch mondmasker 
    • Regulier
    • IIR (= niet vochtdoorlatend)
  • FFP1
  • FFP2

Herzien landelijk beleid RIVM v.w.b. gebruik van mondneusmaskers 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#algemene-preventieve-maatregelen:
Het RIVM meldt hierover het volgende:
Vanwege de bestaande krapte van mondmaskers is het nodig om het gebruik van mondneusmaskers aan de feitelijke risico’s aan te passen. Op 19 maart is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers, het verlengd gebruik en het hergebruik goedgekeurd. Het advies houdt in dat op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact, een chirurgisch mondneusmaker type IIR voldoende bescherming biedt voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19 (WHO, Leidraad-NVMM). Het gebruik moet aansluiten op de taken en functies van de verschillende medewerkers, en is o.a. afhankelijk van of er hoogrisicohandelingen worden verricht.

Zie ook de volgende bijlagen en documenten:

Chirurgische maskers bieden, onder voorwaarden, voldoende bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Hierop zijn de landelijke RIVM richtlijnen aangepast. Deze richtlijnen melden precies welk masker wanneer ingezet moet worden.
Dat betekent dat bij de verzorging van patiënten met COVID-19 een chirurgisch mondneusmasker (IIR, niet vochtdoorlatend) gebruikt dient te worden voor gezondheidsmedewerkers. Let op: het gaat om de reguliere verzorging. 
Indien het over hele specifieke handelingen gaat, zoals aerosol (bijvoorbeeld IC handelingen en bijvoorbeeld vernevelen) is het wel noodzakelijk om FFP-maskers te gebruiken.

Filmpje met uitleg

Dit filmpje van Marc Bonten, arts-microbioloog van het UMCU geeft  een duidelijke en  ook nog verdere uitleg over welk mondmasker wanneer in de zorg (ziekenhuis en ook daarbuiten) https://youtu.be/xv1r7u-MDHo