Richtlijnen coronavirus

Pieter van Foreest houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We volgen de  landelijke richlijnen van het RIVM / Rijksoverheid en de regionale richtlijnen van onze Veiligheidsregio Haaglanden. Indien nodig heeft Pieter van Foreest aanvullende maatregelen getroffen.                           

Landelijke richtlijnen over Nederlandse aanpak van het coronavirus

Regionale richtlijnen/maatregelen over aanpak van het coronavirus