Richtlijnen coronavirus

Pieter van Foreest houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We volgen de  landelijke richlijnen van het RIVM / Rijksoverheid en de regionale richtlijnen van onze Veiligheidsregio Haaglanden. Indien nodig heeft Pieter van Foreest aanvullende maatregelen getroffen.                           

Landelijke richtlijnen over Nederlandse aanpak van het coronavirus

Regionale richtlijnen/maatregelen over aanpak van het coronavirus 

  • Veiligheidsregio Haaglanden (waaronder het werkgebied van Pieter van Foreest valt).
    Hier vindt u eventuele aanvullende lokale/regionale richtlijnen aanvullend op landelijk beleid. 
    https://haaglandenveilig.nl/coronavirus-covid-19 
  • Gemeente
    Op de website van uw gemeente staat de informatie vanuit de gemeente.