Testbeleid cliënten

In verpleeghuizen: 
Heeft een cliënt symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts en/of andere verschijselen passend bij het coronavirus)? Dan wordt er direct een test afgenomen door de verantwoordelijke specialist ouderengeneeskude/arts. De eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht en op de hoogte gehouden van de uitslag en ook daarna. 

In verzorgingshuizen: 
Heeft een cliënt in het verzorgingshuis symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan wordt de huisarts direct gewaarschuwd. In verzorgingshuizen is de huisarts namelijk medisch verantwoordelijk. De huisarts wordt dringend verzocht om een test af te nemen. Ook hierbij informeren wij de eerste contactpersoon direct. De uitslag zal in dit geval meestal via de huisarts worden gedeeld. Uiteraard houden wij contact met de eerste contactpersoon. 

Thuiswonende cliënten
Voor thuiswonende cliënten is de huisarts verantwoordelijk. Het aanvragen van een test gaat via de reguliere route via de huisarts.

Inzet en testbeleid medewerkers

Heeft een medewerker symptomen van het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan laat hij/zij zich direct door het GGD testen en dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende, zodat eventuele geldende voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Een medewerker blijft thuis totdat de testuitslag binnen is. Is deze negatief (geen corona), dan kan de medewerker weer aan de slag, is de test positief (wel corona), dan gelden de landelijke richtlijnen voor inzet medewerkers in de zorg en volgt een contactonderzoek.  

Richtlijnen/uitgangspunten voor inzet en testbeleid medewerkers in de zorg 
Uitgangspunten algemeen inzetten en testen zorgmedewerkers.
Deze algemene uitgangspunten zijn voor verschillende sectoren vertaald naar sectorspecifieke richtlijnen (klik erop om naar de website van RIVM te gaan): 

Binnen 24 uur testen van zorgmedewerkers

Extra testlocatie in de regio 
Vanaf maandag 21 september is er een zesde testlocatie welke aan de regio Haaglanden is toegevoegd, nl. Bieslandsekade 68 in Delft. 
De andere locaties bevinden zich in het centrum van Den Haag, bij HMC Bronovo, Nootdorp, Leidschendam en Naaldwijk.

Zorgmedewerkers voorrang bij coronatesten
Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen tijdelijk voorrang bij de coronatesten. Lees hier aan welke voorwaarden je hiervoor moet voldoen.

Testafspraak maken als zorgmedewerker
Als je als zorgmedewerker voldoet aan de criteria, dan kunnen zij het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD bellen (dit is een apart nummer alleen voor zorgmedewerkers en leerkrachten!). Deze staat op ons intranet voor de collega's. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan. Aan de hand van het BSN nummer en een bewijsstuk dient te worden aangetoond dan iemand in de zorg werkt:
De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar een medewerker zich kan melden voor de test en vertelt welk bewijsstuk men meeneemt naar de testafspraak.

Het spreekt voor zich dat vanaf het moment dat de medewerker een afspraak (wil) maken tot aan het moment dat de uitslag bekend is de medewerker zich aan de quarantainerichtlijnen houdt : 'Blijf thuis tot de uitslag bekend is.'. 
Helaas zien we dat het moment van testen en het moment van uitslag lang op zich laat wachten, waardoor medewerkers niet inzetbaar zijn in afwachting van de uitslag. Dit brengt een absolute uitdaging met zich mee. We vragen ieders begrip hiervoor.