Testbeleid cliënten

In verpleeghuizen: 
Heeft een cliënt symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts en/of andere verschijselen passend bij het coronavirus)? Dan wordt er direct een test afgenomen door de verantwoordelijke specialist ouderengeneeskude/arts. De eerste contactpersoon wordt direct op de hoogte gebracht en op de hoogte gehouden van de uitslag en ook daarna. 

In verzorgingshuizen: 
Heeft een cliënt in het verzorgingshuis symptomen / klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan wordt de huisarts direct gewaarschuwd. In verzorgingshuizen is de huisarts namelijk medisch verantwoordelijk. De huisarts wordt dringend verzocht om een test af te nemen. Ook hierbij informeren wij de eerste contactpersoon direct. De uitslag zal in dit geval meestal via de huisarts worden gedeeld. Uiteraard houden wij contact met de eerste contactpersoon. 

Thuiswonende cliënten
Voor thuiswonende cliënten is de huisarts verantwoordelijk. Het aanvragen van een test gaat via de reguliere route via de huisarts.

Inzet en testbeleid medewerkers

Pieter van Foreest volgt de landelijke richtlijnen. Heeft een medewerker symptomen van het coronavirus (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)? Dan laat hij/zij zich direct door het GGD testen en dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende, zodat eventuele geldende voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Een medewerker blijft thuis totdat de testuitslag binnen is. Is deze negatief (geen corona), dan kan de medewerker weer aan de slag, is de test positief (wel corona), dan gelden de landelijke richtlijnen voor inzet medewerkers in de zorg en volgt een contactonderzoek.  

Richtlijnen/uitgangspunten voor inzet en testbeleid medewerkers in de zorg 
Uitgangspunten algemeen inzetten en testen zorgmedewerkers.