Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Coronavirus algemeen

ACTIES : Ik wil graag iets doneren? Waar kan ik terecht?

Geen bezoek meer kunnen ontvangen heeft veel impact op onze cliënten. Daarom zijn we zo enorm blij met alle grote en kleine initiatieven om een glimlach op het gezicht van onze cliënten te kunnen toveren. Een klein geluksmomentje in bizarre tijden.

Misschien heeft u ook een leuk idee of wilt u graag planten, bloemen, tablets of beschermende middelen schenken? Dat is uiteraard van harte welkom. Dat kan rechtstreeks via een locatie, maar kan ook aangegeven worden via het formulier op onze website: https://pietervanforeest.nl/coronavirus/warm-hart-voor-onze-clienten
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken wat het idee en de mogelijkheden zijn. 

Dank u wel allemaal. Het wordt enorm gewaardeerd.

 

 

BESCHERMING : wanneer worden er beschermende middelen zoals mondkapjes of schorten gedragen bij de zorg voor cliënten?

Pieter van Foreest volgt de landelijke hygiënerichtlijnen en adviezen en maatregelen van de het RIVM en de GGD en hebben als organisatie nog aanvullende maatregelen genomen.
Indien noodzakelijk zullen zorgmedewerkers beschermende middelen gebruiken bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, etc. Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt én de medewerker. 

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( = hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen in deze volgorde doorlopen:

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. (landelijk beleid) Zo nee, vraag 2
 2. Heeft de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) in de voorafgaande 14 dagen onbeschermd contact gehad met een bevestigde COVID-19-patiënt? 
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.
Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch zouden willen inzetten voor werk, dan kan er in gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten.
Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.  
 3. Is het mogelijk om de werkzaamheden aan te passen voor de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zodat er geen significant contact is met patiënten?
 Dat wil zeggen: Medewerker verricht alleen administratieve werkzaamheden OF Medewerker werkt thuis online OF Medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt OF Medewerker heeft alleen vluchtig contact (zoals aanreiken medicijnen) Zoja, werkzaamheden aanpassen. Zonee, zie vraag 4 
 4. Werkt de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) met lichamelijk kwetsbare of oudere personen? Zo ja, persoonljke beschermingsmiddelen gebruiken (chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen) zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

Pieter van Foreest kiest het zekere voor het onzekere : - Heeft de medewerker genoemde symptomen EN koorts (zie vraag 1) -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. 
- Heeft de medewerker genoemde symptomen EN onbeschermd contact gehad met coronavirus in afgelopen 14 dagen -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij 

Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch eerder zouden willen inzetten voor werk, dan kan er gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten. Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.  

BESCHERMING : worden er voorzorgsmaatregelen getroffen bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus?

Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Pieter van Foreest werkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD en neemt daarbij aanvullende maatregelen.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en staan in nauw contact met de betreffende organisaties. Binnen Pieter van Foreest is een crisisbeleidsteam actief om goed voorbereid te zijn en op iedere locatie zijn preventie teams samengesteld om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vermijden.

Kijk voor de richtlijnen op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

BOODSCHAPPEN: Is het mogelijk om boodschappen af te geven voor mijn naaste wonend in een locatie van Pieter van Foreest?

U kunt eventuele boodschappen of andere zaken voor uw naaste afgeven bij de locatie, hierbij gelden de volgende afspraken, zolang bezoek niet mogelijk is: eventuele boodschapjes kunt u op de plaats die afgesproken wordt per locatie en op tijd die afgesproken is per locatie afgeven. Wij zorgen dat uw boodschapjes of andere zaken bij uw naaste terecht komen. 

 

BEZOEK : Kan ik op bezoek komen bij een locatie van Pieter van Foreest?

De Rijksoverheid heeft op 19 maart bekend gemaakt dat de woonzorgcentra en verpleeghuizen niet meer toegankelijk zijn voor bezoek in verband met het coronavirus. Pieter van Foreest volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat u helaas niet op bezoek kunt komen.

Wij begrijpen dat deze maatregel een enorme impact op u heeft. De maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/19/bezoek-aan-verpleeghuizen-niet-langer-mogelijk-vanwege-corona

BEZOEK : Wat zijn de consequenties van voor kleinschalig wonen rondom besluit sluiting voor bezoek?

Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact. We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen.

Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk. Voor kleinschalige locaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Dit om de kwetsbare ouderen te beschermen en eventuele besmettingen tegen te gaan.

BEZOEK : Moeten de deuren van de locaties op slot?

Als zorgorganisatie moeten we ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om de deuren te sluiten dan kan dit.
Hierbij wordt uiteraard wel gelet op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

 

BEZOEK : Geldt voor locaties waarop Geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

CONTACT HOUDEN : Hoe blijven cliënten in contact met naasten?

Nu de verpleeghuizen helaas gesloten zijn voor bezoek, zijn we volop aan het zoeken naar mogelijkheden om onze cliënten toch in contact te brengen met hun naasten. Eén van de manieren waarop dit kan, is via Skype of beeldbellen.

Hoe fijn is het dat onze cliënten op deze manier hun naasten toch kunnen zien en spreken! Uiteraard kunt u ook altijd bellen naar uw naaste. Neem eventueel contact op met de desbetreffende locatie voor de mogelijkheden.

Houd contact met elkaar. Het zorgt voor een glimlach op ieders gezicht en het zijn momenten waar onze cliënten naar uitkijken.

GESLOTEN : Blijft Pieters Behandel Praktijk open?

Pieters Behandel Praktijk is gesloten in lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Er wordt contact met u opgenomen indien er behandelingen geannuleerd worden. Medisch-noodzakelijke behandelingen gaan wel door. 

GESLOTEN : Zijn de dagvoorzieningen en ontmoetingscentra geopend?

Onze ontmoetingscenta en dagvoorzieningen zijn gesloten. De Rijksoverheid heeft op 19 maart bekend gemaakt dat de woonzorgcentra en verpleeghuizen niet meer toegankelijk zijn voor bezoek in verband met het coronavirus. Hieruit voortvloeiend heeft Pieter van Foreest helaas het besluit moeten nemen om ook de ontmoetingscentra/dagvoorzieningen tot nader bericht te gaan sluiten. 

We begrijpen dat deze maatregel een enorme impact heeft, op u als mantelzorger en op uw naaste die het ontmoetingscentrum/dagvoorziening bezoekt. De maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. 

Met uw coördinator kunt u bespreken hoe wij op afstand (bijvoorbeeld telefonisch) zo goed mogelijk contact met u kunnen onderhouden en zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Nogmaals, we realiseren ons dat het een enorme impact op u heeft; toch doen we graag een beroep op u als mantelzorger en uw netwerk om de ondersteuning samen zo goed mogelijk te laten verlopen.

HYGIËNE : Wat zijn de hygiëne- en RIVM richtlijnen?

Kijk voor de richtlijnen op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

Kijk voor de hygiënerichtlijnen op: https://pietervanforeest.nl/coronavirus/wat-te-doen-in-het-kader-van-het-coronavirus

Kijk voor de meest actuele informatie van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus

 

HYGIËNE : Wat kan ik extra doen om de kans op besmetting van het coronavirus te verkleinen?

De prioriteit ligt bij het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

We vragen iedereen om zich aan de hygiëneregels te houden en zich te houden aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en de aanvullende richtlijnen van Pieter van Foreest.

Kijk voor:

 Uitleg in youtube film van rijksoverheid: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dutqIwEt78&feature=youtu.be

 

INFORMATIE PIETER VAN FOREEST : Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Pieter van Foreest?

Veranderingen volgen elkaar heel snel op. Onze website wordt dagelijks bijgehouden met nieuwe berichtgevingen. We verzoeken u vriendelijk om onze website in de gaten te houden.

INFORMATIE : Wat is het coronavirus?

Op de website www.corona.steffie.nl van de Rijksoverheid wordt uitleg gegeven over het coronavirus
https://corona.steffie.nl/nl/

INFORMATIE CORONAVIRUS : Ik heb een andere vraag over besmetting en/of uitbraak van het coronavirus. Waar kan ik terecht?

U kunt hiervoor terecht bij het RIVM.

Op de website staat een veelgestelde vragen lijst, welke dagelijks wordt aangevuld. www.rivm.nl/coronavirusOok is er een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 1351.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

INFORMATIE CORONAVIRUS : Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?

Voor meer informatie, richtlijnen en veelgestelde vragen betreft het coronavirus, kijk op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

Kijk voor de meest actuele landelijke informatie van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus

Hygiënerichtlijnen, www.rivm.nl/coronavirus 

 

LANDELIJKE RICHTLIJNEN : Wie heeft het besluit genomen om de verpleeghuizen te sluiten?

Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland). Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.

Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.

LANDELIJKE RICHTLIJNEN / BEZOEK : Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.

Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen. Ook op alle andere plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

NIEUWE CLIËNT : Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht. Er wordt altijd per client gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een client (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de client niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

NIEUWE CLIËNTEN : Mag mijn naaste op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?

Ja, wanneer iemand een plek in het verpleeghuis nodig heeft, dan kan een nieuwe cliënt verhuizen mits er een passende plek vrij is. Er wordt gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en/of er geen mensen in de betreffende locatie besmet zijn. 

Bij een eventuele verhuizing wordt in lijn met de landelijke richtlijnen en aanvullende richtlijnen van Pieter van Foreest het aantal familieleden/naasten tot een minimum beperkt. Hier gelden richtlijnen.  
De familie/naasten en de locatie kunnen deze samen bespreken en afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

OVERLIJDEN NAASTE : Bezoek en afscheid nemen

Bezoek en afscheid nemen

Ondanks de sluiting van de verpleeghuizen blijft het mogelijk om afscheid te nemen van uw dierbare. Hiervoor is een uitzondering op de regels gemaakt, welke gelden nadat de arts heeft vastgesteld dat uw naaste de stervensfase is ingegaan. U mag met maximaal twee personen tegelijk naar de kamer van uw dierbare voor een bezoek om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Hierbij gelden de landelijke richtlijnen, dit betekent dat u de hygiënerichtlijnen volgt en dat bezoekers absoluut geen luchtwegklachten en/of koorts mogen hebben. Ook vragen we u de meest directe weg naar de kamer te nemen en na het bezoek het pand zo snel mogelijk weer te verlaten. We doen een dringend beroep op u om niet in gangen, recepties of andere ruimtes elkaar te ontmoeten. Dit ter bescherming van de andere cliënten en onze medewerkers.

OVERLIJDEN NAASTE : Mag mijn naaste na overlijden opgebaard worden in het verpleeghuis?

Pieter van Foreest volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zolang de maatregelen van kracht zijn is het helaas niet mogelijk om uw naasten op te laten baren in een verpleeghuis van Pieter van Foreest. 

 

OVERLIJDEN NAASTE : Hoe werkt het met het leeghalen en opleveren van de kamer?

Leeghalen van de kamer
Voor het leeghalen en het opleveren van de kamer blijft vooralsnog de standaard termijn van kracht. Ook hierbij geldt dat wij u vragen om rekening te houden met de landelijk geldende hygiëne richtlijnen. Bij het leeghalen en opleveren van de kamer dient het aantal naasten dat de locatie betreedt tot een minimum beperkt worden. U mag met maximaal twee personen de kamer leeghalen onder begeleiding van een medewerker. Hierbij gelden strikte richtlijnen. (u mag geen luchtwegklachten hebben, direct naar de kamer en bij vertrek direct naar de uitgang, handen wassen bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand etc.) We vragen u om u hieraan te houden en eventuele aanwijzingen van personeel op te volgen. Heeft u vragen hierover, schroom dan niet om contact op te nemen met de locatiemanager.

VERHUIZEN : Mag mijn naaste op dit moment verhuizen naar een wonen met zorg locatie?

Mensen die een plek in het verpleeghuis/wonen met zorg locatie nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is. Het beschikbaar houden van goede zorg is belangrijk voor iedereen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in een locatie terecht.  Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of  het mogelijk is voor de locatie.

Bij vaststelling van een coronabesmetting of bij een verdenking kunnen verhuizingen niet doorgaan. Reeds geplande verhuizingen worden in dat geval ingetrokken. Dit geldt zowel voor een besmetting van de cliënt als van de afdeling cq locatie. Cliënten kunnen alleen verhuizen naar één van de woonlocaties van Pieter van Foreest, mits er geen klachten als verkoudheid, hoesten of koorts aanwezig zijn. Anders wordt dit uitgesteld totdat de betreffende cliënt 24 uur klachtenvrij is. 

Ook bij de verhuizing moet het aantal naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden en de hygiënerichtlijnen nauw worden opgevolgd. Verhuizen naar een woonlocatie mag met één familielid of mantelzorger (voor maximaal 2 uur) onder begeleiding van een medewerker van de locatie/afdeling. Hierbij gelden strikte richtlijnen, degene die helpt bij de verhuizing, mag geen luchtwegklachten en/of koorts hebben, dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (o.a. handen was bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand houden etc.) en mag alleen direct vanaf de ingang naar de betreffende kamer en vice versa. Kortom volgen van de landelijke richtlijnen en aanvullende richtlijnen en altijd aanwijzingen personeel opvolgen.  

 

 

 

WASGOED : Ik doe altijd de was en/of boodschappen voor mijn naaste(n) wonend bij Pieter van Foreest, kan dit nog?

U kunt de persoonsgebonden was nog steeds blijven doen.

Als u zelf het wasgoed van uw partner/naaste doet, dan gelden de volgende afspraken, zolang bezoek niet mogelijk is:
Het wasgoed wordt dagelijks door ons verzameld en in een zak met een naamsticker gedaan. Deze staat op de plaats die afgesproken wordt per locatie. Wij proberen eventueel bevuilde kleding zo goed mogelijk uit te spoelen. Druk geen lucht uit de kledingzak. Als u het wasgoed uit de zaak haalt, wapper dan niet met de was. U kunt de kleding het beste op 60 graden wassen. 

Ook is dit vaak de plek waar u eventueel boodschapjes of andere zaken voor uw naaste kunt afgeven. 

 

WELZIJN & CONTACT : Kan ik nog steeds voor mijn naaste in een locatie van Pieter van Foreest zorgen?

Pieter van Foreest volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Op 19-03-2020 heeft de Rijksoverheid / RIVM via een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf heden alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Helaas is het hierdoor niet mogelijk om op bezoek te komen en/of zelf voor u naaste(n) te zorgen wanneer zij verblijven op een locatie van Pieter van Foreest. Wij zullen er alles aan doen om uw naaste te verzorgen zoals hij/zij dat gewend is. 

Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar de maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. 

Wel kunt u denken aan andere manieren van contact hebben: een kaartje, bellen, videobellen enz. 

WELZIJN & CONTACT : Welke maatschappelijke initiatieven en voorbeelden zijn er om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?

Er zijn gelukkig heel veel mooie lokale en regionale initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken. We zien tuinders en organisaties die schenkingen doen voor de zorgcollega's en onze cliënten. Dank daarvoor. Dit wordt enorm gewaardeerd!

Een idee? Stuur een kaartje, een brief, een tekening, een videoboodschap, appen. Het wordt allemaal erg op prijs gesteld. 
Dit kan digitaal via https://pietervanforeest.nl/coronavirus/stuur-een-bericht-aan-clienten-en-medewerkers

Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. Interesse? Meld je bij ons team recruitment via werken@pietervanforeest.nl
Ook kun je je melden op het platform www.extrahandenvoordezorg.nl speciaal voor ex-zorgmedewerkers om je te kunnen melden dat je beschikbaar bent.

Samen staan we sterk!

WELZIJN & CONTACT : Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

Helaas hebben wij dit besluit moeten aanscherpen en is dit niet mogelijk. 

Het in- en uitgaan van het verpleeghuis moet tot een minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

Soms is naar buiten gaan wel mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor cliënten en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).