Cliëntenraad

Bij Pieter van Foreest willen we dat u zich thuis voelt. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol.  

Samen

De lokale cliëntenraad van De Bieslandhof houdt  uw belangen in het oog door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen in gesprek te gaan en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. Ze volgt de zorg op kritische wijze en brengt aandachtspunten ter sprake in het managementoverleg.

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle vijf afdelingen en vergadert één maal in de 6 weken. Vanuit deze cliëntenraad gaat een afvaardiging naar de regionale cliëntenraad Wonen, Zorg en Behandeling  en vanuit deze divisie gaan er afgevaardigden naar de centrale cliëntenraad.

Algemene gegevens cliëntenraad:

de heer T. Lockhorst (voorzitter)
mevrouw L. Bakker
mevrouw A. Smit
 

Contact

Heeft u agendapunten, tips of adviezen ter verbetering, dan kunt u deze mailen naar clientenraad.blh@pietervanforeest.nl. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

 • Dhr. T. Lockhorst

  Voorzitter

  De Bieslandhof

 • Mw. A. Smit

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Mw. L. Bakker

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof