Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad behandelt zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; de inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus. Op uw locatie is een lokale cliëntenraad. Zaken die op lokaal niveau van belang zijn, worden besproken in de lokale cliëntenraad, die frequent contact heeft met de locatiemanager. Wie er in de cliëntenraad van uw locatie zitten, kunt u terugvinden op borden in de gang.

Contact

Heeft u agendapunten, tips of adviezen ter verbetering, dan kunt u deze mailen naar clientenraad.blh@pietervanforeest.nl. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

 • Team foto placeholder

  Mw. L. Bakker

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  Mw. C. Noordeloos

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  Dhr. H. Witjens

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  Dhr. E. Hollemans

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  Dhr. F.J. de Man

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  mw. M. Schipperheijn

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof

 • Team foto placeholder

  Dhr. H. Plenk

  Cliëntenraadslid

  De Bieslandhof