Palliatieve zorg 

Palliatieve zorg, ook wel terminale zorg genoemd, wordt geboden wanneer iemand niet meer te genezen is en waarbij de verwachting is dat die persoon binnen afzienbare tijd zal overlijden. Binnen De Bieslandhof is er een speciale afdeling waar palliatieve zorg geboden wordt voor mensen voor wie het niet wenselijk of mogelijk is om de zorg in de laatste drie maanden van hun leven thuis te ontvangen. De complexe zorg die nodig is, is erop gericht om het de cliënt zo comfortabel mogelijk te maken. Verzorgenden en begeleiding helpen de cliënten zodat ze ook de laatste fase van hun leven kunnen leven zoals ze dit willen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat willen zij graag? Wat is er nog mogelijk? Binnen Pieter van Foreest staat hun beleving centraal. Dat betekent dat medewerkers altijd kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt. Hierbij wordt gelet op hun gezondheid, hun mentaal en lichamelijk welbevinden, hun woon- en leefomgeving en de participatie. 

Waardig afscheid nemen
Iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen van het leven. Wanneer dat in de laatste fase niet meer thuis mogelijk of wenselijk is, kunt u ervoor kiezen om in De Bieslandhof te verblijven. De collega’s ondersteunen u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. De zorg is gericht op het verlichten van de pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de periode die nog rest. Zorg in de laatste levensfase is mogelijk indien uw behandelend arts heeft vastgesteld dat u levensverwachting drie maanden of korter is.

Het zorgteam ondersteunt u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. De zorg komt recht uit ons hart. Waardig, onvoorwaardelijk en intens, zoals wij dat ook voor onze eigen naasten zouden wensen.

Meer informatie
We kunnen ons goed voorstellen dat u meer informatie wilt of langs wilt komen. Laat het ons weten en neem contact met onze collega's van het Klant Contact Centrum (015 515 5000) of bel naar locatie De Bieslandhof, bereikbaar via 015 515 5555.