Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is opgericht met als doel om de bewoners van De Bieslandhof te ondersteunen met activiteiten en projecten die buiten het reguliere budget vallen. Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van de bewoners aangenamer maken, zoals uitstapjes, realiseren van kleine wensen etc. De Bieslandhof krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting dient een algemeen belang.

De feestweek had in 2017 het thema Japan plaats. Dankzij De Vrienden van De Bieslandhof konden de bewoners genieten van een mooie Kimonoshow en de Japanse Trommelshow. In de vernieuwde entree is een grote tafel geplaatst, een geschenk van de Ondernemersvereniging Vrijenban en gemaakt bij Stichting Doel. Creative Colors in Zoetermeer hebben het bordje op de tafel geschonken. Ook Plusmarkt draagt ons een warm hart toe en schonk de maandopbrengst van de emballagebonnen. Een pracht initiatief en mooi teken van solidariteit voor zaken spelen in eigen wijk. Stichting Vrienden zorgden voor een extra kerstkoor voor bewoners die niet naar de kerstmarkt konden gaan en door het koor in kerstsfeer kwamen.

 

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over De Bieslandhof tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. Klik hier om de brochure te downloaden.

Contact: Beukenlaan 2, 2612 VC Delft. T: 015-215 27 00
E: h.van.de.Brink@pietervanforeest.nl


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

804688084

Bestuur

Voorzitter Mevr. Henriëtte van de Brink
Secretaris Mevr. Janine Camijn-Hoogwerf
Penningmeester Mevr. Annet Thoms
Lid Dhr. Roel Kappetijn

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele kosten door de Stichting gemaakt.

ANBI 

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

 

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2017