Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is opgericht met als doel om de bewoners van De Bieslandhof te ondersteunen met activiteiten en projecten die buiten het reguliere budget vallen. Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van de bewoners aangenamer maken, zoals uitstapjes, realiseren van kleine wensen etc. De Bieslandhof krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting dient een algemeen belang.

Stichting Vrienden heeft mede bijgedragen om ‘De reis van De Bieslandhof’ te laten bundelen in een boek. De reis vertelt het verhaal van bewoners, mantelzorgers en medewerkers van de locatie. Het boek illustreert de 40 meter lange schildersrol en de verhalen die bij elk kunstwerk horen.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over De Bieslandhof tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van De Bieslandhof. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. Klik hier om de brochure te downloaden.

Contact: Beukenlaan 2, 2612 VC Delft. T: 015-515 55 55
E: h.van.de.Brink@pietervanforeest.nl


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

804688084

Bestuur

Voorzitter Mevr. Henriëtte van de Brink
Secretaris Mevr. Janine Camijn-Hoogwerf
Penningmeester Mevr. Annet Thoms
Lid Dhr. Roel Kappetijn

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

 

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2019