Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is opgericht met als doel om de bewoners van De Bieslandhof te ondersteunen met activiteiten en projecten die buiten het reguliere budget vallen. Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van de bewoners aangenamer maken, zoals uitstapjes, realiseren van kleine wensen etc. De Bieslandhof krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting dient een algemeen belang.

Het jaar 2022 is gebruikt om de Stichting Vrienden van De Bieslandhof op te heffen. In 2018 en 2019 heeft het bestuur actief gezocht naar meer bestuursleden die de Stichting Vrienden van wilden ondersteunen en samen meer inkomsten voor activiteiten voor bewoners te genereren. Helaas zonder het gewenste resultaat.

Het resterende geldbedrag is in 2022 overgeheveld naar een rekening van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest en is gebruikt voor de prachtige houten overkapping voor in de tuin.

Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u contact zoeken met de voorzitter. 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun aan Stichting Vrienden van De Bieslandhof.

 

Contact: Beukenlaan 2, 2612 VC Delft. T: 015-515 55 55
E: h.van.de.Brink@pietervanforeest.nl


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

804688084

Bestuur

Voorzitter Mevr. Henriëtte van de Brink
Secretaris Mevr. Janine Camijn-Hoogwerf
Penningmeester Mevr. Annet Thoms

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van De Bieslandhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

 

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2021
Bekijk de jaarcijfers van 2020
Bekijk de jaarcijfers van 2019
Bekijk de jaarcijfers van 2018