Eerstelijns tijdelijk verblijf hoogcomplex

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn (binnen maximaal 3 maanden) zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kunt gaan. Er zijn verschillende vormen van eerstelijns verblijf: laag complex en hoog complex. 

Het verschil tussen ELV laag complex en ELV hoog complex is de complexiteit van de zorgvraag. In locatie De Bieslandhof kunt u terecht voor eerstelijns verblijf hoog complex. Uw eerstelijns verblijf voor een ELV laag en hoog complex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is. De verwachtte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds met u besproken, dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden. Samen zorgen we ervoor dat u weer snel terug kunt keren naar huis. Meer informatie over eerstelijns tijdelijk verblijf klik hier. 

 

D-ZEP afdeling (dementie met zeer ernstig probleemgedrag)

Een D-ZEP afdeling is een afdeling waar kwetsbare ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag tijdelijk kunnen verblijven. Deze cliënten wonen al in een locatie van Pieter van Foreest. Het gedrag van een cliënt heeft echter zodanig een negatieve invloed op het welbevinden van de persoon zelf en zijn/haar omgeving dat een interventie nodig is. De D-ZEP afdeling in De Bieslandhof biedt deze cliënten een passend zorgprogramma in een veilige en afgestemde omgeving. Het doel van het verblijf is er achter komen wat het probleemgedrag veroorzaakt en dit aan te pakken zodat een cliënt weer terug kan naar de locatie waar hij/zij woont.