Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in De Bieslandhof

In De Bieslandhof woont u in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer, kunt gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waar medewerkers u mee kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden en douchen, maar ook hulp bij het bieden van structuur in uw dagelijks leven. Ook beschikt De Bieslandhof over een afdeling speciaal voor jonge mensen met dementie. 

Zorg voor bewoners met dementie

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor uzelf te zorgen, kunt u in de veilige omgeving van één van de woongroepen wonen. U heeft uw eigen slaap-/zitkamer en kunt daarnaast gebruik maken van een gezellige huiskamer. Alle huiskamers zijn voorzien van radio, televisie en een gezellig zitje. In De Bieslandhof bestaat ook een afdeling speciaal voor jonge mensen met dementie.

Behandeling

Indicatie met behandeling
Deze locatie is een verpleeghuislocatie, u heeft hiervoor een indicatie met behandeling nodig (zorgzwaartepakket 5 of hoger met behandeling). De behandeling maakt deel uit van de indicatie; de Specialist Ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest is medisch eindverantwoordelijk. 

Het kan zijn dat u ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren dat voor u klaar staat. Indien u een behandeling nodig heeft, zal de betreffende behandelaar, op indicatie van de verpleeghuisarts / specialist ouderengeneeskunde, een afspraak met u maken en met u bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.

 

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de begeleiders welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod en overige informatie over o.a. de verenigingen in De Bieslandhof kunt u terugvinden in het boekje ‘Bezig in eigen Huis’. Het boekje is te vinden bij de receptie of aan te vragen bij de begeleider welbevinden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden. 

Specialisme Indicatie met ZZP Wachttijd
Somatiek 6 en 8 14 - 16 maanden
Psychogeriatrie (PG) 5 en 7 12 tot 14 maanden