Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in De Bieslandhof

Wonen in De Bieslandhof is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer, kunt gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden en douchen, maar ook hulp bij het bieden van structuur in uw dagelijks leven.

Zorg voor bewoners met dementie

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor uzelf te zorgen, dan kunt u in de veilige omgeving van één van de woongroepen wonen. U heeft uw eigen slaap/zitkamer en kunt daarnaast gebruik maken van een gezellige woonkamer. Woonkamers (huiskamers) zijn voorzien van radio, televisie en een gezellig zitje.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist. Wanneer u een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft, maakt behandeling deel uit van de indicatie (of is onderdeel van). De Specialist Ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren die voor u klaar staan. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bespreekt u hoe uw behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Aan de verpleegafdelingen is maatschappelijk werk verbonden. Het maatschappelijk werk is er voor bewoners, familieleden en/of naasten van bewoners.

Palliatieve zorg

Palliatieve of terminale zorg is voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Naar verwachting heeft iemand nog maximaal drie maanden te leven. Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om thuis de benodigde complexe zorg te ontvangen, kunt u voor deze zorg in De Bieslandhof terecht. De zorg die u ontvangt, heeft als doel u het zo comfortabel mogelijk te maken. De verzorgenden en begeleiding doen er alles aan om u een zo waardig mogelijk levenseinde te laten beleven.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesse u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod en overige informatie over o.a. de verenigingen in De Bieslandhof kunt u terugvinden in het boekje ‘Uit in eigen Huis’. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. Neemt u deel aan het verenigingsleven dan betaalt u een bijdrage voor materiaalkosten.