Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad behandelt zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; de inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus. Op uw locatie is een lokale cliëntenraad. Zaken die op lokaal niveau van belang zijn worden besproken in de lokale cliëntenraad, die frequent contact heeft met de locatiemanager. 

Contact

Heeft u agendapunten, tips of adviezen ter verbetering, dan kunt u deze mailen naar clientenraad-hoo@pietervanforeest.nl. De cliëntenraad is er voor u. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

 

 • Mw. M. van Wessel

  Voorzitter cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen

 • Dhr. H.C.A. Nolten

  Cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen

 • Mw. F. Steegmans

  Cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen

 • Dhr. J. Verbeek

  Cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen

 • Dhr. J.J. van Geest

  Cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen

 • Team foto placeholder

  Dhr. A.J.M. de Kok

  Cliëntenraadslid

  De Hooge Tuinen