Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in De Hooge Tuinen

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor uzelf te zorgen, dan kunt u in de beschermde omgeving van De Hooge Tuinen wonen. U heeft uw eigen kamer en daarnaast is er een gezellige huiskamer met open keuken waar het gezellig vertoeven is. De zorg wordt geboden volgens het concept kleinschalig wonen.

Kleinschalig wonen

We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er samen met de groep gekookt, worden er samen boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. In een kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Dit betekent dat we ernaar streven dat u als bewoner zich thuis voelt. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Ook familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg. Net zoals dat thuis ook ging.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer u een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft maakt behandeling onderdeel van de indicatie. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren die voor u klaar staan. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en uitleggen hoe behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Voor uw lichamelijk welbevinden is de Specialist Ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de medewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in het huisblad en het informatiescherm in de hal. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.