Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in De Hooge Tuinen

In De Hooge Tuinen woont u in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer, kunt gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waar medewerkers u mee kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden en douchen, maar ook hulp bij het bieden van structuur in uw dagelijks leven.

Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is een concept waar een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt er geprobeerd het leven in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. De boodschappen worden samen gedaan en er wordt gezamenlijk gekookt. Ook kleinere huishoudelijke activiteiten doen we samen. Er wordt hierbij gekeken naar uw behoefte en mogelijkheden waarbij we zoveel mogelijk persoonsgericht werken, zodat u zich zo thuis als mogelijk voelt. 

Behandeling

Deze locatie is een verpleeghuislocatie, u heeft hiervoor een indicatie met behandeling nodig (zorgzwaartepakket 5 of hoger met behandeling). De behandeling maakt deel uit van de indicatie; de Specialist Ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest is medisch eindverantwoordelijk. Het kan zijn dat u ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren dat voor u klaar staat. Indien u een behandeling nodig heeft, zal de betreffende behandelaar, op indicatie van de verpleeghuisarts / specialist ouderengeneeskunde, een afspraak met u maken en met u bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met uw contactverzorgende en begeleider welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden. 

 

Specialisme Indicatie met ZZP Wachttijd
Somatiek 6 en 8 18 tot 24 maanden
Psychogeriatrie (PG) 5 en 7 12 tot 14 maanden