Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in De Kreek

Wonen in De Kreek, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen.

Zorg voor bewoners met dementie

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor uzelf te zorgen, kunt u in de PG-huisjes wonen. U heeft uw eigen kamer en kunt daarnaast gebruik maken van een gezellige woonkamer, voorzien van een kookgelegenheid. De zorg wordt geboden volgens het concept kleinschalig wonen.

Kleinschalig wonen

We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. In een kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Dit betekent dat we ernaar streven dat u als bewoner zich thuis voelt. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Ook familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg. Net zoals dat thuis ook ging.

Behandeling

Als bewoner van De Kreek kunt u ook gebruik maken van de diensten van een Specialist Ouderengeneeskunde en eventuele andere disciplines, zoals een psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren die voor u klaar staan. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en uitleggen hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.

Palliatieve zorg

Iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen van het leven. Wanneer dat in de laatste fase niet meer thuis mogelijk of wenselijk is, kunt u ervoor kiezen om op De Rietzanger te verblijven. De collega’s ondersteunen u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. De zorg komt recht uit ons hart. Waardig, onvoorwaardelijk en intens, zoals wij dat ook voor onze eigen naasten zouden wensen.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses uw weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in bewonersblad ‘De Schelp’. Activiteiten worden tevens op diverse plaatsen in De Kreek aangekondigd. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.