Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad behandelt zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; de inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus. Klik hier voor meer informatie. Op uw locatie is een lokale cliëntenraad. Zaken die op lokaal niveau van belang zijn worden besproken in de lokale cliëntenraad, die frequent contact heeft met de locatiemanager. Wie er in de cliëntenraad van uw locatie zitten, kunt u hier aan de rechterzijde terugvinden en op de borden in de gang.

Contact met uw cliëntenraad?

Heeft u agendapunten, tips of adviezen ter verbetering, dan kunt u deze mailen naar clientenraad-opmduivlz@pietervanforeest.nl  Kwaliteit van leven maken we immers samen.

 

 • Dhr. C.M.J. Pleeging

  Voorzitter

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht

 • Mw. I. v.d. Starre

  Cliëntenraadslid

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht

 • Mw. A. Bantjes

  Cliëntenraadslid

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht

 • Mw. E. Top

  Cliëntenraadslid

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht

 • Dhr. A. van Ruijven

  Cliëntenraadslid

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht

 • Team foto placeholder

  Mw. J. van de Akker

  Cliëntenraadslid

  Duinhof/De Opmaat/Vlietzicht