Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum De Opmaat

In De Opmaat woont u in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer, kunt gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waar medewerkers u mee kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden en douchen, maar ook hulp bij het bieden van structuur in uw dagelijks leven.

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met uw contactverzorgende en begeleider welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden. 

Behandeling

Indicatie zonder behandeling
De Opmaat is een locatie waar u terecht kunt met een indicatie zonder behandeling (zorgzwaartepakket van 4 of hoger zonder behandeling). De huisarts is medisch eindverantwoordelijk. U dient zelf een huisarts te regelen die u indien nodig kan behandelen. Houdt u er rekening mee dat dit een huisarts in de regio dient te zijn. Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Hiervoor dient u zelf een afspraak met een behandelaar te maken al dan niet via verwijzing van uw huisarts.