Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Terwebloem is opgericht met als doel om de bewoners van De Terwebloem te ondersteunen op maatschappelijk, sociaal en godsdienstig gebied. De Terwebloem krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door subsidies, giften, donaties en acties. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogopmerk.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Dankzij donaties, giften, opbrengsten van wandelingen en andere acties heeft Stichting Vrienden van De Terwebloem in de afgelopen periode een financiële bijdrage kunnen leveren aan zaken die het leven van de cliënten veraangenamen. Zo zijn er audio accesoires aangeschaft, hebben ze bijgedragen aan de kerstmarkt, voor buiten kerstverlichting aangeschaft en helpen ze mee met de verzorging en het bijhouden van de tuin. 
 

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over De Terwebloem tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van De Terwebloem. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. 

Contact: Van Bergenhenegouwenlaan 2, 2685 GB Poeldijk. T: 0174 - 741700
E: vriendenvandeterwebloem@gmail.com


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

808207738

Bestuur

Voorzitter  Dhr. Zuidgeest 
Secretaris Mevr. Verbeek
Penningmeester Dhr. van Velthoven
Lid Dhr. Zuidgeest
Lid Dhr. Onings
Lid Mevr. Duijnisveld

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van De Terwebloem is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2023

Bekijk de jaarcijfers van 2022

Bekijk de jaarcijfers van 2021

Bekijk de jaarcijfers van 2020

Bekijk de jaarcijfers van 2019

Bekijk de jaarcijfers van 2018