Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Terwebloem is opgericht met als doel om de bewoners van De Terwebloem te ondersteunen op maatschappelijk, sociaal en godsdienstig gebied. De Terwebloem krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door subsidies, giften, donaties en acties. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogopmerk.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Door de Stichting Vrienden van De Terwebloem is een sponsordiner georganiseerd voor bewoners en familieleden waarbij de opbrengst ten goede komt aan de komende activiteiten. De Stichting Vrienden heeft eveneens zorggedragen voor het plaatsen van een audio visuele installatie. Daarnaast wordt onder andere de wekelijkse kerkviering in de grote zaal door de Stichting Vrienden ondersteund evenals de verzorging van de tuin waar de bewoners met familie heerlijk kunnen genieten.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over De Terwebloem tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van De Terwebloem. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. 

Contact: Van Bergenhenegouwenlaan 2, 2685 GB Poeldijk. T: 0174 - 24589
E: vriendenvandeterwebloem@gmail.com


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

808207738

Bestuur

Voorzitter  Dhr. Zuidgeest 
Secretaris Mevr. Verbeek
Penningmeester Dhr. van Velthoven
Lid Dhr. Zuidgeest
Lid Dhr. Onings

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van De Terwebloem is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2019