Stichting Vrienden

Stichting vrienden van Delfshove is opgericht met als doel het ondersteunen van activiteiten voor de bewoners. Delfshove krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door subsidies, giften, donaties en acties. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Dankzij Stichting vrienden van Delfshove heeft Delfshove verschillende activiteiten kunnen realiseren. De oplevering van het Vriendenpaviljoen heeft in het voorjaar 2019 plaatsgevonden, zodat het bij de diverse activiteiten gebruikt kan worden. De Stichting heeft onder andere bijgedragen aan de start van het Buurtrestaurant, de verrijdbare keuken, en het vervangen van de kerstbomen. Ook is de geluidsinstallatie geheel vervangen.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Delfshove tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Delfshove. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. Klik hier voor de brochure.

Contact:  Spaansezoom 14, 2912 GD  Nieuwerkerk aan den IJssel

 


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

816731792

Bestuur

Voorzitter Mevr. N. van den Berg
Penningmeester vacant
Secretaris Mevr. N.A. van Nellestijn - Berkhout
Lid Dhr. R. Kappetijn
Lid Mevr. S. Ruigrok

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van Delfshove is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk hier de jaarcijfers van 2019