Tijdelijk verblijf in Delfshove

Eerstelijns verblijf in Delfshove

Ouderen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen, kunnen tijdelijk verblijven in Delfshove. Dit kan in een kamer die volledig is ingericht. Als tijdelijke cliënt kunt u daar bijkomen, herstellen of opknappen. De zorg is gericht op eigen regie, de bevordering van uw zelfstandigheid en de terugkeer naar uw thuissituatie. 

Behandeling bij tijdelijk verblijf 

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Uw huisarts zal u een behandeling adviseren en zorgen voor de juiste verwijzing. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. 

Welzijn en activiteiten bij tijdelijk verblijf

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor cliënten. In Delfshove wonen cliënten met langdurige zorg en zijn er cliënten met een tijdelijk verblijf. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de cliënten. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven. Het overzicht van de activiteiten is terug te vinden in locatieblad De Koerier, in de hal en in de lift op de locatie.