Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Delfshove

Wonen in woonzorgcentrum Delfshove is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement met badkamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Behandeling

Indicatie zonder behandeling
Deze locatie is een locatie waar u terecht kunt met een indicatie zonder behandeling (zorgzwaartepakket van 4 of hoger zonder behandeling). De huisarts is medisch eindverantwoordelijk. U dient zelf een huisarts te regelen die u indien nodig kan behandelen. Houdt u er rekening mee dat dit een huisarts in de regio dient te zijn. Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Hiervoor dient u zelf een afspraak met een behandelaar te maken al dan niet via verwijzing van uw huisarts.  

 

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met Pieters Kamerheer en met de zorgmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in het bewonersblad De Koerier en de liften op de locatie. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.