Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Duinhof

Wonen in Woonzorgcentrum Duinhof betekent verblijven in een warme en huiselijke omgeving. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging en er vinden verschillende activiteiten plaats. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of logopedist. Wanneer u een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft, maakt behandeling deel uit van de indicatie. De Specialist Ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren dat voor u klaar staat. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bespreekt u hoe uw behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.

Dagverzorging Plus

De Dagverzorging Plus is bedoeld voor ouderen met psychiatrische klachten die in Duinhof wonen of nog thuis wonen. Een aantal dagdelen per week komen zij naar de dagvoorziening. Hier wordt gewerkt aan dagstructuur en worden activiteiten geboden die de bezoekers hierbij helpen. Hierdoor kan opname worden uitgesteld of voorkomen worden.

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met een medewerker en begeleider welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden.