Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Duinhof

Wonen in woonzorgcentrum Duinhof, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement met badkamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding, en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer u een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft maakt behandeling onderdeel van de indicatie. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren die voor u klaar staan. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe uw behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u een zorgzwaartepakket 4 dan zal uw huisarts u een behandeling adviseren. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor contact opnemen met Pieters Behandel Praktijk.

Dagverzorging Plus

De Dagverzorging Plus is bedoeld voor ouderen met psychiatrische klachten die nog thuis wonen. Een aantal dagdelen per week komen zij naar de dagvoorziening. Hier wordt gewerkt aan dagstructuur en worden activiteiten geboden die de bezoekers hierbij helpen. Hierdoor kan opname worden uitgesteld of voorkomen worden.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in de informatiemap op de locatie. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.