Kennis en Behandelcentrum

Wanneer u binnen één van de locaties van Pieter van Foreest woont, kunt u natuurlijk rekenen op de professionele zorg en ondersteuning van verzorgenden en verpleegkundigen. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie heeft u ook de begeleiding van een of meerdere behandelaren nodig. Behandelaren zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, Specialisten Ouderengeneeskunde, Psychomotorisch Therapeuten, etc. Deze therapeuten vallen onder het Kennis en Behandelcentrum. Ze zijn centraal georganiseerd en verbonden met elkaar door vakgroepen, maar werken in één of meerdere verpleeghuizen of woonzorgcentra van Pieter van Foreest. De professionals van het Kennis en Behandelcentrum (K&B) zijn experts op het gebied van ouderenzorg en de bijbehorende problematiek. Doordat ze vast op een of meerdere locaties werken, zijn ze een bekend gezicht op de locatie en kennen ze de cliënten goed.  

Specialisten die onder het Kennis en Behandelcentrum vallen zijn:

  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Diëtisten
  • Logopedisten
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Maatschappelijk Werk
  • Geestelijke Verzorging
  • Psychologen
  • Psychomotorisch Therapeuten