“De zorg is constant in beweging. Ik wil daarin een rol spelen”

Cliëntenraadslid Thuis aan het woord: Joop van Rossem, cliëntenraadslid Thuis

De zorg is constant in beweging. Ik wil daarin een rol spelen

Samen het verschil maken voor de cliënten en bezoekers die vanuit de thuissituatie gebruik van de zorg, behandeling en ondersteuning van Pieter van Foreest. Joop van Rossem, lid en sinds kort secretaris van de cliëntenraad Thuis, vertelt vol enthousiasme waarom het werk van de cliëntenraad Thuis zo belangrijk is.

 

Joop: ‘Ik heb ruim 30 jaar met veel plezier gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst bij een belangenorganisatie, daarna 20 jaar in de zorg zelf. Nadat ik gestopt was met werken, wilde ik graag actief blijven met vrijwilligerswerk. De zorg is constant in beweging, dus ook bij de ouderenzorg. Ik heb kennis opgedaan in de (semi- en extramurale) zorg en wil daarin een rol kunnen spelen. Op het vacatureplein van het UWV stond de ‘verdwaalde’ advertentie van Pieter van Foreest voor de cliëntenraad Thuis. Een klus waarin twee onderwerpen samenkomen die mij interesseren:  decentralisatie in de zorg naar de gemeente (o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) én cliëntenparticipatie. Ik had op dat moment geen binding met Pieter van Foreest, geen familieleden of kennissen woonden of maakten gebruik van de diensten van Pieter van Foreest. In juni 2015 ben ik hier gestart. Daarnaast draag ik ook mijn steentje bij als vrijwilliger bij andere organisaties,  zoals het Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden, Vluchtelingenwerk en het kerkenwerk. Met elkaar bijdragen aan de maatschappij vind ik belangrijk’. 

Samen signalen opvangen
‘Pieter van Foreest heeft zowel intra- als extramurale zorg. Van oudsher biedt Pieter van Foreest intramurale zorg. Het aanbod van de divisie Thuis vormt de nieuwe vruchten aan de boom. Voor zowel de divisie Wonen, Zorg en Behandeling als divisie Thuis is de cliëntenraad belangrijk. Wij zijn er voor de cliënten, houden hun belangen constant in de gaten. Voor de cliëntenraad Thuis ligt het contact met de cliënten ingewikkelder dan op de (intramurale) locaties. Alleen bij de ontmoetingscentra kunnen we binnenlopen, de sfeer proeven en in gesprek gaan met de bezoekers en mantelzorgers. Daarnaast zijn de klantenpanels van belang. De cliëntenraad wil weten hoe het is gesteld met de dienstverlening in de thuissituatie en gaat op zoek naar antwoorden op vragen als:  werken de zelfsturende (thuiszorg)teams, zijn cliënten tevreden,  hoe zorgen we ervoor dat we betrouwbaar blijven, hoe gaan we om met verbeterpunten?’

Opkomen voor belang cliënt
‘In de cliëntenraad kijken we naar het  beleid van Pieter van Foreest  vanuit het cliëntenperspectief. Dit wordt steeds duidelijker en inzichtelijker omdat we als cliëntenraad Thuis sinds oktober 2015 zes kwaliteitseisen hebben geformuleerd. Enkele voorbeelden van de eisen zijn: doet men wat men zegt en belooft, is het dichtbij en toegankelijk en is het in belang van de cliënt? Kwaliteitseisen waar we continu mee werken. Zo hebben we recent een vergadering gewijd  aan de kadernota van Pieter van Foreest voor komend jaar. We leggen onze criteria daarnaast en vertellen dan wat we van de plannen vinden. Pieter van Foreest wil zorg boven verwachting leveren. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij’ Aldus Joop van Rossem

Met elkaar in gesprek
‘We willen het contact met de cliënten (onze achterban) verbeteren. Persoonlijk contact helpt ons beter in het belang van de cliënten te werken. Vanuit hier kunnen we samen bouwen, ons blijven ontwikkelen. De cliënten van Pieter van Foreest Thuis moeten ons weten te vinden. Hoe we ons best ook doen, we kunnen het namelijk niet alleen. We doen het samen.’

Meebeslissen over belangrijke zaken
Heeft u adviezen, vragen of suggesties? We horen ze graag. Maak het kenbaar bij Pieter van Foreest via telefoonnummer 015 – 515 50 20. Onze collega’s zorgen er voor dat de heer Van Rossem contact met u opneemt. Met elkaar komen we immers verder.

Interesse?
Wilt u samen met de overige Cliëntenraadsleden Thuis het verschil maken en wilt u meedenken en adviseren over een breed scala aan onderwerpen? Dan verwelkomen wij u graag. Op www.werkenbijpieter.nl vindt u meer informatie over het profiel.