“Door het gebruik van cMed Plus heb ik meer structuur gekregen”

Cliënt en medewerker aan het woord: Mw. Plugge en Marleen van Paasen, wijkverpleegkundige Team Midden-Delfland Thuis

Door het gebruik van cMed Plus heb ik meer structuur gekregen - Marleen van Paasen wijkverpleegkundige - mw. Plugge

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met wat extra hulp in de vorm van verzorging, verpleging, behandeling of huishoudelijke hulp is dat vaak heel goed mogelijk. Wanneer cliënten medicatie hebben is het belangrijk dat dit op een vast tijdstip wordt ingenomen. De collega’s van de thuiszorg kunnen hierbij ondersteuning bieden, maar met behulp van de cMed Plus kunnen de cliënten makkelijk en zelfstandig de medicatie zelf innemen.

cMed Plus
De cMed Plus is een slimme medicijndispenser die een geluids- en lichtsignaal afgeeft wanneer het tijd is om de medicijnen in te nemen. Door een druk op de knop komt de medicatie eruit. Marleen van Paasen, wijkverpleegkundige Team Midden-Delfland Thuis: ‘We zijn eind 2019 begonnen met een pilot voor de cMed Plus. Samen met andere thuiszorgteams hebben we gekeken welke cliënten hiervoor in aanmerking kwamen. Zo moet een cliënt langere tijd dezelfde medicatie gebruiken en zelf kunnen bedenken dat na de uitname van de medicatie dit ook daadwerkelijk ingenomen moet worden. De dispenser geeft namelijk wel een geluids- en lichtsignaal af wanneer de medicatie ingenomen dient te worden, maar de inname van de medicatie moet de cliënt zelf doen.’

Zelfstandigheid vergroten
Mevrouw Plugge maakt sinds begin september jl. gebruik van de cMed Plus. ‘Ik krijg sinds 1,5 jaar thuiszorg. Marleen vroeg op een gegeven moment of ik gebruik van de cMed Plus wilde maken. Ze heeft uitgelegd wat het apparaat doet en hoe het mijn zelfstandigheid met medicatie kan vergroten. Ik zei meteen “ik vind het wel leuk, laten we het maar doen” en sinds september 2020 heb ik nu de cMed Plus thuis staan. Vooral in de ochtend vind ik het fijn, want om 8 uur word ik gewekt. Dan geeft de cMed aan dat ik mijn medicatie moet innemen. Ik ga dan uit bed, eten en neem mijn medicijnen in. Dat is ideaal voor mij. Hetzelfde geldt voor de avond. Dan denk ik: “oh het is 18 uur, tijd voor medicijnen.” Het geeft mij structuur en regelmaat en dat vind ik fijn.’

Extra controles
Marleen: ‘Wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de medicatiedispenser geven we dit door aan FocusCura (de leverancier van de cMed Plus). Zij nemen contact op met de apotheker die de juiste baxterrol (een rol met zakjes medicijnen) in orde maakt. Zodra dit gereed is, koppelt de apotheek dit terug aan FocusCura die, in overleg met ons, een afspraak met de cliënt maakt voor de installatie van de cMed Plus. Het apparaat is aan mevrouw Plugge gekoppeld, je ziet op het beeldscherm dan ook haar naam staan. Wij plaatsen vervolgens de baxterrol in het apparaat. Op de baxterrol staat de naam van de cliënt en drie barcodes. Deze barcodes geven de naam van de cliënt weer, de medicatie en het tijdstip waarop het ingenomen moet worden. Wanneer er bijvoorbeeld een baxterrol van een andere cliënt geplaatst wordt, geeft het apparaat meteen een foutmelding omdat het op de naam van mevrouw Plugge staat. Dat komt dan niet overeen. Je kan het zien als een extra controlemoment. De medicatiedispenser is voorzien van een helder en groot touchscreen. Daarnaast geeft de cMed een overzicht van de in te nemen medicatie en hoe laat mevrouw dit heeft uitgenomen. Je kan dus eigenlijk alle informatie erop aflezen.’

Eigen regie
‘Ik vind het ook prettig dat er controle is,’ zegt mevrouw Plugge. ‘Wanneer ik mijn medicatie moet innemen, wordt er een licht- en geluidssignaal afgegeven. Dit gaat even af en daarna op snooze stand. Al maak ik dit zelf weinig mee, want ik haal mijn medicijnen meteen eruit en neem ze in. Als ik het na een uur de medicatie nog niet heb uitgenomen, belt FocusCura mij op om te controleren of het goed gaat. Ik heb ze gelukkig nog niet aan de telefoon gehad,’ lacht mevrouw.  Marleen beaamt dit: ‘We willen de regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de cliënt houden. Zo neemt FocusCura ook contact op als bijvoorbeeld de accu bijna leeg is. Dan is er even die extra check om te kijken of de stekker er wel goed in zit. Wanneer FocusCura geen contact met de cliënt krijgt, dan worden wij ingeschakeld en gaan wij een kijkje nemen.’

‘Wanneer ik een weekend weg ga, is het ook geen probleem,’ aldus mevrouw Plugge. ‘Je kan het apparaat meenemen, maar zelf doe ik dat (nog) niet. Ik zeg tegen Marleen dat ik zaterdagmorgen wegga en pas zondagavond terug ben. Zij haalt dan voor mij de benodigde zakjes van de baxterrollen uit de dispenser, zodat ik die kan meenemen.’ ‘De dispenser geeft dan aan dat we dit handmatig verwijderd hebben en we doen een melding aan FocusCura hiervan,’ aldus Marleen. ‘De volgende dosering van medicatie staat aan de hand van de barcode vermeld op zondagavond wanneer mevrouw Plugge weer thuiskomt.’ Mevrouw Plugge: ‘En dat werkte goed. Toen ik thuiskwam ging het vertrouwde belletje en lichtsignaal weer af.’ Op dit moment zit er een baxterrol in met voldoende medicatie voor één week. Wanneer er iets verandert aan de medicatie kan deze na een week aan de nieuwe baxterrol toegevoegd worden. ‘Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er medicatie direct moet worden toegevoegd, dan moet dit handmatig worden aangereikt tot de medicatie in de baxterrol meegenomen is,’ vervolgt Marleen.

Stukje eigenwaarde
Marleen: ‘Het inzetten van de cMed Plus heeft vooral voordelen op de langere termijn. Mevrouw is nu nog zelfstandig genoeg om de medicatie uit en in te nemen en gaat het goed. Op deze wijze kan ze aan de dispenser wennen en er vertrouwd mee raken. Het zit op een gegeven moment in haar systeem, zodat ze zo lang mogelijk de zelfstandigheid kan behouden. Je merkt dat het gebruik van de cMed Plus een stukje eigenwaarde terugbrengt bij de cliënten. Sommigen hebben bij het persoonlijk uitreiken van de medicatie toch het gevoel dat we op hun vingers kijken, meekijken of ze het goed doen. Nu wordt het ook gecontroleerd, maar minder opvallend en veel meer op de achtergrond. Ook voor ons als thuiszorg zijn we hierdoor flexibeler omdat we niet op een bepaalde tijd haar medicatie hoeven aan te reiken.’

‘Ik zou niet meer zonder de cMed Plus willen, aldus mevrouw Plugge. ‘Ik ben er zo aan gewend geraakt. Wanneer ik in de ochtend iets voor 8 uur wakker word, denk ik “hé, ik heb mijn belletje nog niet gehoord.” Het is eigenlijk ook mijn wekker en een stukje extra sociale controle. Ondanks dat ik blij ben met dit stukje zelfstandigheid ben ik ook ontzettend blij dat ik Marleen en haar collega’s nog wel zie als ze bij mij langskomen voor de overige thuishulp.’