“Er zijn nog vele wegen te bewandelen en genoeg uitdagingen”

Cliëntenraadslid Thuis aan het woord: Martin van Meurs, cliëntenraadslid

Een duizendpoot met veel enthousiasme voor de zorg

De cliëntenraad Thuis bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde leden. De heer Van Meurs is vicevoorzitter en een duizendpoot met veel enthousiasme voor de zorg. Hij staat klaar voor iedereen, ongeacht op welk gebied. Of het nu voor de cliëntenraad van Pieter van Foreest Thuis is, het digitale zorgplatform of zijn eigen zoon die net een meubelzaak is begonnen. Zijn kennis en enthousiasme werken aanstekelijk. Hij wil graag iets betekenen voor een ander, elkaar versterken en samen blijven ontwikkelen.

‘Ik ken Simone van West, voorzitter cliëntenraad Thuis, vanuit de cliëntenraad bij een ziekenhuis. Na een fusie kwam de lokale raad verder van de patiënten te staan. Simone zat inmiddels bij Pieter van Foreest en heeft mij toen benaderd om de cliëntenraad bij Pieter van Foreest te versterken. De organisatie was bekend bij mij. Een leuk detail is dat de eerste bewoners van Triangel mijn tantes waren’.

Grote betrokkenheid met de organisatie
 ‘Pieter van Foreest Thuis is nog vrij nieuw. Het wordt steeds inzichtelijker, maar we zijn er nog niet. De betrokkenheid met de organisatie is groot. Sinds begin 2016 werken we nauw samen met Anna Kok, directeur Pieter van Foreest Thuis. Ook met Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur, zitten we rond de tafel. Samen sparren en onze visie geven. Op deze wijze houden we elkaar ook scherp en weet men wat er binnen onze cliëntenraad leeft’.

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
‘De cliëntenraad Thuis is volop in beweging. Tot voor kort bestond de cliëntenraad uit drie leden. Uiteraard doen we er alles aan om alle ballen in de lucht te houden, maar het zijn te weinig schouders om alle bijbehorende taken te kunnen dragen. We zijn dan ook blij met de recente komst van vier nieuwe leden. We zullen straks specifieke taken gaan verdelen, zodat één of twee leden de volledige aandacht hierop hebben.’ Met zijn achtergrond financiële organisatiekunde kunnen de andere leden gebruik maken van deze kwaliteit, zoals hij gebruik kan maken van hun kwaliteiten.

‘Op dit moment staat op de agenda om bejegening beter in kaart te brengen. Hoe wordt dat ingevuld? Een belangrijk onderwerp en interessante materie wat zeker onze aandacht verdiend. We kijken te allen tijde vanuit het cliëntenperspectief. In oktober 2015 hebben we zes kwaliteitseisen opgesteld. Enkele voorbeelden van de eisen zijn: doet men wat men zegt en belooft, is het dichtbij en toegankelijk en is het in belang van de cliënt? Kwaliteitseisen waar we continu mee werken en een prima uitgangspunt oplevert’.

De heer Van Meurs heeft een meer dan gemiddelde belangstelling voor klantenmanagement. Waar halen we de input vandaan. Wie spreek je aan: de klant of mantelzorger? Hoe interpreteer je de antwoorden en hoe ga je hiermee om. ‘Om te blijven ontwikkelen willen we ook de verbeterpunten en suggesties horen. Op dit moment komen er weinig verbeterpunten binnen. Wellicht is het nog niet bekend waar deze geuit kunnen worden. We staan hier wel voor open, alleen dan kunnen we samen blijven ontwikkelen en daar van uit blijven bouwen’.

 Toekomst
‘Als cliëntenraad is het belangrijk om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Er blijven steeds meer mensen langer thuis wonen. De markt wordt steeds groter. Daar zit ook de uitdaging in, we moeten op tijd hierop anticiperen. Signalen uit de markt opvangen. Cliëntenraad Thuis zal hier zeker zijn steentje aan bijdragen. Dit betekent ook dat we naar de soorten van wonen moeten kijken, thuis blijven wonen met wel de zorg dichtbij. Pieters Kamerhuis is hier een mooi voorbeeld van, daar zit naar mijn mening de toekomst in’.

‘Minister Schippers wil dat straks de cliëntenraden een steeds grotere rol gaan spelen. Zij wil die rol wettelijk verankeren. Ook de zorgkantoren wil de cliëntenraden er meer bij betrekken en in de toekomst ook bij hen te rade gaan. In september was er een bijeenkomst met het zorgkantoor gepland om te bespreken wat de doelstelling is en wat dit  voor de zorgorganisatie betekent.

Ook meedenken?
‘We kunnen altijd ondersteuning gebruiken. Dit betekent dat je het nieuws blijft volgen, interesse in de zorg hebt en alles wat daarin speelt vanuit de overheid. Daarbij kijk je vanuit het oogpunt van de cliënt, hoe kan ik de achterban zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dit kan zijn door zelf informatie te halen, door (elektronische) enquêtes etc. Van de bijeenkomsten van de klantenpanels nemen we de uitkomsten al mee in onze evaluatie en houden we vinger aan de pols wat er mee gedaan wordt. Je hebt een gezonde nieuwsgierigheid om als cliëntenraadslid de klantenpanels bij te wonen. Er zijn nog vele wegen te bewandelen en genoeg uitdagingen’, aldus een enthousiaste heer Van Meurs.

Interesse?
Wilt u samen met de overige Cliëntenraadsleden Thuis het verschil maken en wilt u meedenken en adviseren over een breed scala aan onderwerpen? Dan verwelkomen wij u graag. Op www.werkenbijpieter.nl vindt u meer informatie over het profiel.