“Samen toetsen en verbeteren we de zorg voor de cliënten thuis”

Cliëntenraadslid Thuis aan het woord: Trudy van Eijbergen, Cliëntenraadslid Thuis

Samen toetsen en verbeteren we de zorg voor de cliënten thuis - Trudy van Eijbergen - Cliëntenraadslid Thuis

Samen de zorg verbeteren voor de cliënten die in de thuissituatie zorg, begeleiding of ondersteuning krijgen van Pieter van Foreest. Dat is het doel wat de Cliëntenraad Thuis nastreeft. Trudy van Eijbergen, lid van de Cliëntenraad Thuis en sinds kort ook de Centrale Cliëntenraad, vertelt wat de cliëntenraad allemaal doet en waarom dit werk zo belangrijk is.

Trudy begint: ‘Ik ben sinds augustus 2016 lid van de Cliëntenraad Thuis. Ik heb toen gereageerd op een advertentie in de krant. Ik werk heel graag met mensen, voor mensen en heb jarenlang in het management gezeten in de ouderenzorg. Daarbij heb ik ook altijd nauw samengewerkt met cliëntenraden en vond ik het werk dat ze deden al ontzettend belangrijk, dus die advertentie greep mij. Op deze manier blijf ik toch met de items bezig die ik altijd vanuit mijn werk heb gevolgd. Ook doe ik het vanuit maatschappelijke verantwoording. Om een steentje bij te dragen binnen de ouderenzorg. En ik doe dat nog altijd met heel veel plezier.’

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?
De cliëntenraad is de vertegenwoordiger voor de cliënten die in de thuissituatie zorg, begeleiding of ondersteuning ontvangen van Pieter van Foreest. Iedere zes weken komen de zeven leden van de Cliëntenraad Thuis samen om de agendapunten te bespreken. Hierbij komt alles naar voren wat de cliënten betreft. De leidraden hiervoor zijn de kaderbrief, de jaarplannen van de divisie Thuis, de Cliëntenraad Thuis en de algemene zaken waar Pieter van Foreest zich mee bezig houdt en mee bezig moet houden. ‘Dit jaar willen we bijvoorbeeld kijken hoe het zit met de bejegening van de cliënten binnen Pieter van Foreest en dan kijken we hoe dit punt binnen alle stukken is verwerkt. Bejegening is voor ons een heel belangrijk punt, omdat daar toch de basis van het respect ligt. Hoe ga je om met een cliënt? Wij willen heel graag dat daar een speciaal item aan gegeven wordt, zodat dit ook duidelijk naar voren komt als de medewerkers straks het plan lezen’, aldus Trudy.

‘Een ander belangrijk punt is de gedragscode. Een mooi voorbeeld waarvoor we ook ons best hebben gedaan, waarover we hebben meegedacht en voorbeelden hebben aangedragen. Met elkaar hebben we ons uiteindelijke resultaat bereikt en dit punt wordt verder uitgewerkt. Dat is ook een onderdeel van het vertegenwoordigen van de cliënten: echt staan voor wat de raad belangrijk vindt en zorgen dat dit onder de aandacht komt.’

Iedereen kent wel iemand die zorg of begeleiding nodig heeft
Het werk van de Cliëntenraad Thuis vindt Trudy erg belangrijk: ‘Dat ik het werk van de cliëntenraad zo mooi vind, is geboren door mijn werk waar ik als locatiemanager tegenover de cliëntenraad zat en ik heb dat altijd heel erg gewaardeerd en gerespecteerd. Het is belangrijk dat iemand die afhankelijk is van zorg of begeleiding iemand heeft waar hij of zij terecht kan met vragen. Ook bij Pieter van Foreest is er een hele goede samenwerking tussen de cliëntenraad en de directeur Thuis. Er is heel veel respect naar elkaar toe en de samenwerking is ook erg waardevol. Samen toetsen en verbeteren we de zorg voor de cliënten thuis. Het is belangrijk dat er binnen de organisatie samenspraak is: doen we het nu met elkaar goed of zouden er dingen anders moeten? Als laatste is het ook gewoon leuk om bezig te zijn vanuit maatschappelijk belang. Wanneer je zorg of begeleiding nodig hebt, is het mooi dat er iemand is die in de gaten houdt of het allemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Het allerbelangrijkste is de cliënt en dat die de zorg en begeleiding kan krijgen die hij of zij nodig heeft.’

Als je affiniteit met ouderen hebt, kun je ze heel veel bieden
Iedereen heeft binnen de cliëntenraad zijn of haar eigen kwaliteiten en taken die daarbij passen. ‘Het is heel prettig om mensen te hebben met verschillende competenties. We hebben bijvoorbeeld iemand die financieel erg is onderlegd. Daarnaast hebben we een lid die vanuit zijn werk thuis is binnen de WMO en ikzelf ken, dankzij mijn jarenlange ervaring als locatiemanager, de zorg van zowel binnen  als buiten. Zo kunnen we gericht kijken hoe de taken binnen de raad verdeeld kunnen worden en blijft het voor iedereen leuk.’

Op de vraag of er bepaalde competenties zijn die mensen nodig hebben om lid te worden van de cliëntenraad, antwoordt Trudy: ‘We proberen om de cliëntenraad zo representatief mogelijk te houden voor onze cliënten. Dat betekent ook dat we leden willen vanuit het hele werkgebied van Pieter van Foreest. Degene die nu is opgestapt, komt uit het Westland. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar iemand die uit deze regio komt. Qua competenties is het belangrijk dat je representatief bent om cliënten te vertegenwoordigen. Dat iemand in staat is om hun belangen te behartigen zonder de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. Je moet het in het juiste perspectief kunnen zien en dat vraagt nog best wel iets van je. Daarnaast is het handig om enige kennis te hebben of op te doen van wet- en regelgeving en wat er binnen de ouderenzorg speelt. Je hoeft niet zelf uit het management of de zorg te komen, maar het is wel belangrijk dat je er affiniteit mee hebt en je jezelf er in wilt verdiepen. Als je als mens een beetje affiniteit met ouderen hebt, kun je ze heel veel bieden.’

Interesse?
Wilt u samen met de overige Cliëntenraadsleden Thuis het verschil maken en wilt u meedenken en adviseren over een breed scala aan onderwerpen? Dan verwelkomen wij u graag. Op www.werkenbijpieter.nl vindt u meer informatie over het profiel.