Fixatievrije zorg

Pieter van Foreest helpt cliënten om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zet zich extra in voor een veilige, actieve en aangename leefomgeving. Daarom heeft Pieter van Foreest een non-fixatiebeleid. Dit betekent dat er geen onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens (vrijheidsbeperkende middelen) gebruikt worden en dat er zeer terughoudend met versuffende medicatie omgegaan wordt.

U kunt zich voorstellen dat deze middelen en medicatie leiden tot verzwakking van lichaam en geest waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Het niet toepassen van deze middelen kan risico’s met zich meebrengen, maar dit staat niet in verhouding tot de negatieve gevolgen die iemand ondervindt door het wel toepassen van vrijheidsbeperking. Soms kan het voor iemands veiligheid toch nodig zijn om vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. Er wordt dan gekozen voor middelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten en het gebruik gaat altijd in overleg met de cliënt en zijn of haar naasten. Mocht er in een zeer uitzonderlijke geval geen goede oplossing te vinden zijn (zonder vrijheidsbeperking), dan schakelt Pieter van Foreest hier een externe deskundige voor in.