Kwaliteitskeurmerken

Pieter van Foreest heeft met de gehele organisatie aan onafhankelijke externe toetsingen deelgenomen. De prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal.

PREZO-keurmerk: hét kwaliteitskeurmerk binnen de zorgsector

Alle locaties en teams van Pieter van Foreest zijn van het PREZO-keurmerk voorzien en gecertificeerd. Een resultaat waar wij trots op zijn. PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen (w.o. HKZ), maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (brancheorganisatie VV&T) ontwikkeld.


Perspekt

Perspekt, keurmerk in de zorg, is een geaccrediteerd kwaliteitsinstituut die de toetsingen bij Pieter van Foreest heeft gedaan. Perspekt heeft als doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en maatschappelijke profilering en legitimering van zorgorganisaties. Organisaties in de VVT sector kunnen een bronzen, zilveren of gouden keurmerk in de zorg krijgen. Bij deze toetsingen ligt het accent op cliëntenperspectief en kwaliteitsontwikkeling.