Huiskamers

In onze ontmoetingscentra staat de bezoeker centraal.  Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een huiskamer voor de bezoekers en mantelzorgers.  Samen wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoeker.

Ontmoetingscentrum Naaldwijk heeft een twee gezellige huiskamers. De bezoekers van de huiskamer betreft voornamelijk oudere zelfstandige wonende ouderen met geheugenproblemen, over het algemeen dementie, een somatische beperking of mensen voor wie het gemis aan contacten een probleem is. In de huiskamers vinden diverse activiteiten plaats.

Regelmatig vinden huiskameroverleggen plaats waar bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in overleg gaan over het ontmoetingscentrum.
Informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.