In het groenrijke en rustige centrum van Maasland ligt het wooncomplex Singelhof. In dit wooncomplex bevindt zich een ontmoetingscentrum. Het centrum is gericht op mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook personen voor wie het gemis van contacten een probleem is, kunnen terecht bij het ontmoetingscentrum.