Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 heeft als hoofddoelstelling het verzorgen en opvangen van geriatrische cliënten en het bieden van vierentwintig-uurs opvang en respijtzorg aan ouderen in een kleinschalige landelijke omgeving. De stichting onderscheidt zich van intramurale voorzieningen door de visie zoals die blijkt uit: de kleinschalige en - mede als resultaat daarvan - de huiselijke sfeer van een kleine woon-leefgemeenschap; de intensieve contacten met de natuur, de beleving van de seizoenen en de betrokkenheid bij de verzorging van de dieren op de zorgboerderij; het inschakelen van de cliënten bij het onderhoud van de moestuinen en dierenverblijven; de gezamenlijke verzorging van de maaltijden en met producten die ze zelf mede hebben gekweekt; de participatie van familieleden van cliënten en vrijwilligers binnen dit "natuurlijke" zorgconcept; de maatschappelijke uitstraling van deze plaatselijke voorziening op het platteland.

Algemene gegevens

ANBI
Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
850768834

Kamer van Koophandel nummer
53149378

Bestuur
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 

Beloningsbeleid

Bestuur
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is bestuurder van Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. De beloning van de de bestuurder van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest vindt plaats conform WNT. Voor verdere informatie over deze bezoldiging wordt verwezen naar de jaarrekening van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. 

Personeel
Beloningsbeleid voor personeel van Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 is gebaseerd op de CAO VVT (CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is ook de toezichthouder van Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 . De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren en de bezoldiging. 

Governancecode voor de zorg 
Er wordt door Bestuur volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Jaarrekening Stichting Zorgboerderij 3
De jaarrekening van Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 treft u op https://pietervanforeest.nl/brochures-downloads?loc=0&cat=3

Jaarplannen
Het jaarplan 2019 van Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3: 
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Jaarplan_2019_Zorgboerderij_BuitenGewoon.pdf

Contact: Postbus 118, 2600 AC Delft. T: 015 - 515 5000. Website: www.zorgboerderijbuitengewoon.nl

Meer informatie over ANBI: ANBI

ANBI logo