Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 heeft als hoofddoelstelling het verzorgen en opvangen van geriatrische cliënten en het bieden van vierentwintig-uurs opvang en respijtzorg aan ouderen in een kleinschalige landelijke omgeving. De stichting onderscheidt zich van intramurale voorzieningen door de visie zoals die blijkt uit: de kleinschalige en - mede als resultaat daarvan - de huiselijke sfeer van een kleine woon-leefgemeenschap; de intensieve contacten met de natuur, de beleving van de seizoenen en de betrokkenheid bij de verzorging van de dieren op de zorgboerderij; het inschakelen van de cliënten bij het onderhoud van de moestuinen en dierenverblijven; de gezamenlijke verzorging van de maaltijden en met producten die ze zelf mede hebben gekweekt; de participatie van familieleden van cliënten en vrijwilligers binnen dit "natuurlijke" zorgconcept; de maatschappelijke uitstraling van deze plaatselijke voorziening op het platteland.

Algemene gegevens

Anbi
Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
 

Kamer van Koophandel nummer
 

Bestuur
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 

Beloningsbeleid

Bestuur
De beloning van de de bestuurder van stichting zorginstellingen Pieter van Foreest vindt plaats conform WNT. Voor verdere informatie over deze bezoldiging wordt verwezen naar de jaarrekening van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. 

Personeel
Beloningsbeleid voor personeel van Stichting Zorgboerderij 3 is gebaseerd op de CAO VVT (CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) 

Governancecode voor de zorg 
Er wordt door Bestuur volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Jaardocument (jaarrekening/financiën) 
In het jaardocument van Pieter van Foreest wordt ook verslag gedaan over Stichting Zorgboerderij 3. https://pietervanforeest.nl/brochures-downloads

Jaarplannen
www.zorgboerderijbuitengewoon.nl

Contact: Postbus 118, 2600 AC Delft. T: 015 - 515 5000. Website: www.zorgboerderijbuitengewoon.nl

Meer informatie over ANBI: ANBI