Cliëntenraad regio Westland/Midden-Delfland

De Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn is - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. De overlegpartner is de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. De lokale Cliëntenraden vaardigen één lid af; de Raad telt zoveel leden als er lokale cliëntenraden zijn. Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen één regio en levert een bijdrage vanuit cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. Er zijn twee Regionale Cliëntenraden: regio Delft/Oostland en regio Westland/Midden-Delfland. De Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn regio Westland/Midden-Delfland vertegenwoordigt de locaties:

 • Akkerleven
 • De Hooge Tuinen
 • De Kreek
 • De Opmaat
 • De Terwebloem
 • Duinhof
 • Singelhof
 • Sonnevanck
 • Triangel
 • Vlietzicht

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan (in overeenstemming met de WMCZ) en kan behoeften van cliënten signaleren.

Contact

Heeft u vragen aan de Regionale Cliëntenraad of wilt u informatie? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar clientenraad-iwm@pietervanforeest.nl

 

 

 • Mw. A. Koremans

  Centrale Cliëntenraad, Voorzitter Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling & Welzijn Westland / Midden Delfland

  De Terwebloem - Vlietzicht

 • Mw. M. de Mos

  Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling & Welzijn Westland / Midden Delfland

  Akkerleven - Singelhof

 • Mw. P. Knoll

  Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling & Welzijn Westland / Midden Delfland

  Triangel

 • Mw. A. Bantjes

  Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling & Welzijn Westland / Midden Delfland

  De Opmaat - Duinhof

 • Mw. G.A. Schrier

  Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling & Welzijn Westland / Midden Delfland

  Akkerleven - Singelhof

 • Dhr. J. van Gemerden

  Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn Westland / Midden Delfland

  Sonnevanck

 • Boudine Dijkstra

  Secretariële ondersteuning regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandelen & Welzijn Delft/Oostland en Westland/ Midden Delfland