Kwaliteitskaart

Alleen als we weten hóe (goed) we het doen, kunnen we beter worden. Daarom werkt Pieter van Foreest mee aan externe kwaliteitsonderzoeken. De resultaten van die onderzoeken zijn, per locatie, te vinden op onze website en ook op de zogenaamde ‘kwaliteitskaart’ op www.kiesbeter.nl. Zo kunt u onze kwaliteit vergelijken met die van andere zorginstellingen en worden wij steeds geprikkeld om het beste uit onszelf te halen.

Onderzoek naar klanttevredenheid en zorginhoud

Op de kwaliteitskaart staan de uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken en onderzoeken op het gebied van ‘zorginhoudelijke indicatoren’:

Cliëntervaringsonderzoek
Cliëntervaringsonderzoek vindt minimaal eens per twee jaar plaats, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Het levert de CQ-index op (Consumer Quality Index), die aangeeft waar de zorg- en dienstverlening verbeterd kan worden. Meer informatie hierover vindt u op www.centrumklantervaringzorg.nl.

Zorginhoudelijke Indicatoren
De zorginhoudelijke indicatoren meet iedere zorginstelling zelf. We meten bijvoorbeeld hoe vaak klanten vallen of last hebben van incontinentie of doorligwonden. Ook houden we bij hoe vaak bepaalde handelingen (zoals het gebruik van een katheter) voorkomen. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we voor het leveren van betere en veiligere zorg. De  zorginhoudelijke indicatoren zijn gemeten en worden gepubliceerd op www.kiesbeter.nl .