Vrienden van Pieter

Bij Pieter van Foreest staat het leven en welbevinden van onze cliënten, zoals ze zelf willen voorop. Wij zorgen voor de ondersteuning om dat te kunnen realiseren. De Vrienden van Pieter van Foreest ondersteunt ons en zet zich in voor de extra’s die het leven aantrekkelijker en plezieriger maken.

Pieter van Foreest kent meerdere Vriendenstichtingen die zich inzetten voor diverse locaties van Pieter van Foreest. Ze maken zich sterk voor het werven van gelden en/of goederen en diensten die niet uit het regulier budget betaald kunnen worden. Juist door hun inzet kunnen projecten en activiteiten gerealiseerd worden wat anders niet of moeilijk tot stand zou komen.

Samen iets betekenen voor een ander
Iedereen kan vriend worden van Pieter van Foreest. Wilt u meehelpen om de cliënten iets extra’s te bieden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan leuke uitstapjes en computerlessen. Dit kan door een periodieke schenking te doen. Eénmalige giften of donaties zijn natuurlijk ook welkom.

Meer informatie
De onderstaande locaties hebben een Stichting Vrienden. Kijk voor meer informatie over de Vrienden bij onderstaande locaties en zie wat ze allemaal het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt:

Klein Bretelerfonds

Naast de Stichting Vrienden is er ook het Klein Bretelerfonds. Het KBfonds heeft als doel het bevorderen van welzijnsactiviteiten en het verlenen van finaciële steun aan cliënten die gebruik maken van de zorg van Pieter van Foreest. Het bestuur richt zich, naast een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de cliënten in de locaties, voornamelijk op het financieren van duurzame zaken. Meer informatie over het Klein Bretelerfonds.