Klein Bretelerfonds

Het KBfonds is voortgekomen uit een fusie van steunstichtingen, die bij de eerdere fusies door de deelnemende partijen zijn ingebracht. Het KBfonds heeft een eigen bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Pieter van Foreest is als lid aan het bestuur toegevoegd; De Raad van Bestuur van Pieter van Foreest is adviseur van het bestuur en woont de bestuursvergaderingen bij.

Het doel van het KBfonds is samengevat: het bevorderen van welzijnsactiviteiten en het verlenen van finaciële steun aan cliënten die gebruik maken van de zorg van Pieter van Foreest. Het bestuur richt zich, naast een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de cliënten in de locaties, voornamelijk op het financieren van duurzame zaken.

Sinds twee jaar verstrekt het bestuur aan iedere locatie een vast bedrag op basis van het aantal plaatsen. Van dit bedrag kan de locatie 'kleinere' uitgaven doen.

Onderstaand een overzicht van de donaties:

Akkerleven Snoezel- en spelmateriaal, materialen 'terug in de tijd' hoekjes
De Bieslandhof Verwenweek
Die Buytenweye feestdag, aankleding restaurant
Delfshove Bewonersvakantie
De Kreek Verwendag
Lindenhof digital fototoestel, terras aankleding, vakantie in eigen huis
OC Mozartlaan Duo fiets
OC Naaldwijk Muziekinstallatie
De Opmaat Aankleding beweeg- en relaxtuin
Singelhof Bijdrage optredens, snoezel- en spelmateriaal
Sonnevanck Verwendag voor bewoners
Stefanna Bewonersvakantie
De Triangel Audio apparatuur
De Terwebloem Silverfit
Vlietzicht Foto's met fotolijsten, thema Herinnering
Pieters Kamerhuis Realisatie tuin en inrichting diverse zalen

Algemene gegevens

RSIN nummer
814508054

Bestuur

Voorzitter Mr. I. Kijlstra
Secretaris Mw. J. Polders-Rensen
Penningmeester Mw. Drs. M.B. van Leeuwen
Lid Drs. J.M. Staatsen

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele kosten door de Stichting gemaakt.

Financiën
Jaarcijfers van 2015 (pdf)

Contact: Beukenlaan 2, 2612 VC Delft. T: 015 - 214 49 48