Wetenschappelijk onderzoek

Pieter van Foreest wil excellente zorg bieden. Daarom combineren we praktijkervaring met de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied. We werken dan ook nauw samen met universiteiten en hogescholen en maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband UNC ZH (Universiteitsnetwerk voor de caresector Zuid-Holland)

Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek met als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg. Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. 

Op het moment werkt Pieter van Foreest mee aan de volgende onderzoeken: