Onderzoek en innovatie binnen Pieter van Foreest 

Innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. De belangstelling voor innovaties, die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, is groot en de vraag van (toekomstige) cliënten naar deze innovatieve ondersteuning groeit. Samen met universiteiten, hogescholen en andere kennis- en opleidingsinstituten werkt Pieter van Foreest aan de toekomst door kennis met elkaar te delen, onderzoek te doen en nieuwe inzichten te implementeren.

Universitair Netwerk voor de Caresector (UNC-ZH)

Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en elf zorginstellingen in Zuid-Holland waaronder Pieter van Foreest. Het UNC-ZH initieert, faciliteert en voert zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg. Om dit te kunnen doen is er een middel nodig dat verbinding kan leggen tussen het LUMC en de lid‐organisaties. Een van deze middelen is een wetenschappelijke Onderzoekscommissie.

Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC)

De wetenschappelijke onderzoekscommissie bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines binnen Pieter van Foreest. Met elkaar zorgen zij ervoor dat er beleid wordt ontwikkeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek. Wat zijn onderwerpen die onderzocht moeten worden, hoe kunnen de kwaliteit van leven voor onze cliënten verbeteren, kunnen we deze verbeteringen onderbouwen door middel van wetenschappelijk onderzoek en hoe kunnen we het implementeren van nieuwe kennis onderdeel maken van onze dagelijkse werkzaamheden? Zomaar een paar vragen waar de WOC zich mee bezig houdt. Zij houden zich natuurlijk niet alleen bezig met het maken van beleid maar motiveren medewerkers ook om onderzoeksonderwerpen aan te dragen, ondersteunen bij het maken van de voorstellen en bij het aanvragen van gelden om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Tot slot begeleiden zij de uitvoering van het onderzoek, zorgen voor borging en zien ze toe op een juiste implementatie van nieuwe kennis volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Medical Living Lab Care Robotics

Medical living Lab is een proeftuin waarbij techniek en ouderen elkaar ontmoeten. Het is een netwerk van publieke en private organisaties die met elkaar onderzoeken of en welke techniek de ouderen kan ondersteunen. Een van de veelbelovende technologieën hierbij is zorgrobotica. Roboticatechnologie kan worden ingezet voor de ontwikkeling van producten en diensten ter verbetering van zelfredzaamheid, thuiszorg, binnen woonzorgcentra en ter bevordering van de revalidatie. Pieter van Foreest is een van de zorgaanbieders die de intentie heeft uitgesproken voor een verdergaande samenwerking.

Technische innovaties

De groei voor technische innovaties is enorm. Om nuttige innovaties te ontdekken, mee helpen ontwikkelen of testen is Pieter van Foreest graag een proeftuin. We doen dat vaak samen met start up bedrijven.  

Deelname aan recente onderzoeken

Op het moment werkt Pieter van Foreest onder andere mee aan de volgende onderzoeken: