Indicaties en Eigen bijdrage

Indicatie

Om de zorg, hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, moet er volgens de wet onderzocht worden of u hiervoor in aanmerking komt. U heeft een indicatie nodig. Een indicatie is een verklaring waarin staat op welke hulp, zorg en/of voorziening u recht heeft. Voor zorg en ondersteuning heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of uw gemeente.

CIZ 
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt de aanspraak op langdurige zorg, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U kunt zelf de aanvraag doen of via de huisarts of huidige zorgaanbieder met het formulier op de website van CIZ. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: http://www.ciz.nl/

Uw gemeente
Voor aanspraken binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u terecht bij uw gemeente. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wmo.

De website van uw eigen gemeente: 

Indicatie Thuiszorg
Indien u gebruik wilt maken van thuiszorg heeft u een indicatie nodig voor thuiszorg (ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging). Hiervoor kunt u direct terecht bij de wijkverpleegkundige van Pieter van Foreest.
U kunt hiervoor contact opnemen via 015 5155000. 

Eigen bijdrage

De indicatie bepaalt welke zorg en ondersteuning u ontvangt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt vervolgens de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type zorg en ondersteuning (indicatie) die u ontvangt en o.a. van het inkomen en eigen vermogen. U kunt hier meer over lezen op de website van het CAK

Wilt u meer weten over de indicaties en eigen bijdrage? Of komt u er niet helemaal uit met bovenstaande informatie, neemt u dan vooral contact met ons op via 015 5155000. Wij helpen u graag verder.