Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de financiële regelingen en informatietaken.

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten

Eigen bijdrage

  • Bent u opgenomen in een zorginstelling?
    Dan betaalt u voor deze zorg een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf.
  • Ontvangt u ondersteuning of zorg thuis?
    Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)?
    Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie.
Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast.

Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl