Zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt geïndiceerd door het CIZ 
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: 
http://www.ciz.nl/over-het-ciz