Welke wet bekostigt uw benodigde zorg?

Crisisverblijf
Crisisverblijf wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).​

Eerstelijns verblijf, Diagnostiek en behandeling en palliatieve zorg
Eerstelijns verblijf (inclusief Diagnostiek en behandeling en palliatieve zorg) wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijns verblijf vergoedt de zorgverzekering* de kosten van het eerstelijns verblijf vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico. Indien u palliatieve zorg nodig heeft en u al een Wlz indicatie heeft, wordt de palliatieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigd. 

*  Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij eerstelijns verblijf bij Pieter van Foreest vergoeden. 

Geriatrische Revalidatiezorg
Geriatrische Revalidatiezorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) op basis van de zogeheten DBC-systematiek. De kosten van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) moeten worden gedeclareerd bij de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar van de cliënt en het eigen risico kan er een bijdrage door de zorgverzekeraar bij de cliënt in rekening gebracht worden. Wanneer u al een indicatie voor Wlz-zorg heeft waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan valt Geriatrische Revalidatiezorg onder de Wlz. 

Hulp bij het Huishouden
Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo en wordt voor een belangrijk deel vergoed. Voor Hulp bij het Huishouden betaalt u een eigen bijdrage, ongeacht uw inkomen. De hoogte van deze eigen bijdrage kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Ontmoetingscentrum
Bezoek aan een ontmoetingscentrum kan worden bekostigd uit de Wmo of de Wlz. Heeft u geen indicatie voor de Wlz maar heeft u wegens ziekte, een beperking of een hoge leeftijd wel dagbesteding nodig? Dan wordt het bezoek aan het ontmoetingscentrum bekostigd vanuit de Wmo. Wanneer u wel een indicatie voor Wlz-zorg heeft, dan valt uw bezoek aan het ontmoetingscentrum onder de Wlz. Indien nodig krijgt u vervoer naar het ontmoetingscentrum vergoed vanuit de Wmo en Wlz.

Pieters Behandel Praktijk
Behandeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Het is afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering welke behandelingen worden vergoed.

Services om langer thuis te blijven wonen
Personenalarmering
Wanneer u om medische redenen gebruikt wilt maken van personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. FocusCura heeft met vele verzekeraars vergoedingsafspraken gemaakt. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar afspraken heeft met FocusCura kunt u dit informeren bij uw zorgverzekeraar of FocusCura. 

Medicatiedispenser
Om in aanmerking te komen voor de medicatiedispenser heeft u een thuiszorgindicatie nodig. Er zijn voor u hier geen kosten aan verbonden.

Maaltijdservice
Voor maaltijdservice heeft u geen indicatie nodig, Via Pieter van Foreest ontvangt u een korting van 6,5% op de maaltijdprijs bij apetito.

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt
De respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde kan worden bekostigd vanuit de Wlz op basis van 'logeren', vanuit de Wmo op basis van een indicatie voor Kortdurend Verblijf, vanuit uw PGB of op particuliere basis. Lees hier meer over de financiering voor een verblijf bij Strandgoed Ter Heijde.

Thuiszorg
Zorg thuis kan worden bekostigd uit de ZvW, Wmo of de Wlz. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering en valt dus onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). De Wmo regelt ondersteuning die niet medisch is, zoals het bezoek aan een dagbesteding of een vervoersvoorziening. Wanneer u langdurig 24-uurs zorg ontvangt bij u thuis, wordt deze bekostigd uit de Wlz. Ook wanneer u op een wachtlijst voor het verpleeghuis komt, dan valt de bekostiging van de zorg onder de Wlz.

Verpleeghuis / Kleinschalig Wonen
24-uurs zorg in een verpleeghuis of Kleinschalig Wonen wordt bekostigd uit de Wlz.


Voor een schematisch overzicht van wat onder welke zorgwet valt, klik hier. 
Bron: Zorg voor Beter, www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/wetgeving