Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof is opgericht met als doel om voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Singelhof krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. Denk hierbij aan recreatieve avonden, uitstapjes voor bewoners, aanleg van een kas in de belevingstuin en meer.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Dankzij donaties, giften en opbrengsten van wandelingen  en andere acties heeft Stichting Vrienden van  Akkerleven/Singelhof in de afgelopen periode een financiële bijdrage kunnen leveren aan zaken die het leven van de cliënten veraangenamen, zoals activiteiten rond het 10-jarig bestaan van Kleinschalig Wonen Singelhof, een mooi verjaardagsfeest, intieme optredens, een boekje met een feestelijk overzicht van 10 jaar KSW Singelhof en een uitstapje naar “Op Hodenpijl” met koffie en gebak. Akkerleven heeft dankzij de hulp van Stichting Vrienden de vitale tuin. Een tuin waar, op een positieve wijze, de zintuigen worden geprikkeld.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Akkerleven/Singelhof tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. Zo draagt u een steentje bij aan onze komende projecten. Klik hier voor de brochure van Stichting Vrienden.

 

Contact: Veldvreugd 15, 2636 JJ  Schipluiden


Algemene gegevens
 

RSIN nummer 858639816

 

Bestuur
 

Voorzitter

mevrouw Annemiek de Goede-van Tiel

Vice-voorzitter de heer Leo Rodenburg

Penningmeester

mevrouw Truus van Tuyn

Lid

mevrouw Jolanda Berkhout

Lid

mevrouw Drieka Noordermeer

Beloning

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

Bekijk de jaarcijfers van 2018

 

ANBI 

Stichting Vrienden van Singelhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

 

 • Annemiek de Goede-van Tiel

  Voorzitter
 • Leo Rodenburg

  Vice-voorzitter
 • Truus van Tuyn

  Penningmeester
 • Jolanda Berkhout

  Bestuurslid
 • Drieka Noordermeer

  Bestuurslid