Specialistische zorg

Elke ziekte of aandoening vraagt om een specifieke aanpak. Wanneer het om een ongeneeslijke ziekte of chronische aandoening gaat, is één behandeling bij een ziekenhuis of bij een bepaalde specialist vaak niet meer afdoende. Een ziekte of aandoening ontwikkelt zich. Uw zorgvraag zal door de tijd heen veranderen. Pieter van Foreest is specialist in de behandeling van een aantal chronische aandoeningen en ziektes. Door de samenwerking met partijen als een ziekenhuis, revalidatiecentrum, patiëntenvereniging en gemeente kan Pieter van Foreest een breed scala aan mogelijkheden bieden, passend bij uw veranderende zorgvraag.