Orthopedie

Patiënten die opgenomen zijn op de afdeling orthopedie of traumatologie van het ziekenhuis zijn vaak ouderen. Kneuzingen, botbreuken of het aanbrengen van een knieprothese of heupprothese zijn veel voorkomende redenen voor opname. Na de operatie start een intensieve revalidatieperiode die bij het verlaten van het ziekenhuis nog lang niet afgerond is.

Revalidatie bij Pieter van Foreest

Na een operatie is het belangrijk om snel met de revalidatie te starten. In het ziekenhuis wordt hier al mee begonnen. Nadat u het ziekenhuis verlaat, kunt u bij Pieter van Foreest verder revalideren. Revalidatie vraagt dan specifieke begeleiding en behandeling. Een team van specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, verzorgenden en verpleegkundigen (en eventueel: logopedist, maatschappelijk werker en diëtist) werken samen met u toe naar een zo volledig mogelijk herstel en een zo snel mogelijk ontslag naar huis. Voor uw revalidatie, wordt een programma opgesteld dat toegespitst wordt op uw persoonlijke situatie. Het programma omvat onderdelen gericht op de revalidatie en reactivering. Natuurlijk is er naast alle inspanning voldoende tijd voor rust en ontspanning.

Revalideren met geheugenproblemen

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Zeker bij ouderen met geheugenproblemen. De geheugenproblemen kunnen door de opname verergerd zijn. Ook kunnen geheugenproblemen juist door de opname naar voren komen. Revalidatie vraagt om een specifieke aanpak en deskundigheid. Voor deze doelgroep is een speciale revalidatieafdeling. Het programma omvat naast de standaard onderdelen extra activiteiten gericht op de geheugenproblematiek.

Poliklinische behandelingen en Hulp aan Huis

Bent u nog aan het revalideren maar mag u al wel naar huis? Naar huis wil niet altijd zeggen dat de revalidatie erop zit. U kunt (ook als u thuis bent) uw behandelingen bij de specialisten van Pieter van Foreest voortzetten. U kunt naar de behandelaar toe gaan maar mocht dit nodig zijn komt de behandelaar ook aan huis. U kunt hiervoor terecht bij de behandelaren van Pieters Behandel Praktijk.

Zorg bij u thuis

Mag u naar huis maar bent u nog niet helemaal de oude? Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden bij u aan huis. Heeft u thuis ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, het huishouden of voor het toedienen van speciale medicijnen dan is thuizorg van Pieter van Foreest de oplossing. Heeft u geen zorg meer nodig maar wilt u toch graag de mogelijkheid om snel (professionele) hulp in te kunnen roepen als u bijvoorbeeld valt of niet goed wordt? Dan is er personenalarmering. U krijgt dan een kastje in uw huis geplaatst waarmee u kunt alarmeren als dit nodig is. Dit kan een veilig gevoel geven.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Helaas kan het voorkomen dat ondanks de intensieve revalidatieperiode terugkeren naar huis niet meer mogelijk is. Pieter van Foreest heeft meerdere woonzorgcentra en verpleeghuizen in de regio Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp waar u kunt wonen en waar onze medewerkers graag voor u klaar staan om u te helpen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen onze locaties? Klik voor meer informatie over wonen met zorg.

Gespecialiseerde behandelaren en regionale samenwerking

Een belangrijk voordeel van revalidatie en behandeling bij Pieter van Foreest is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat bij uw revalidatie maar ook daarna, behandelaars van verschillende disciplines betrokken zijn en nauw met elkaar samenwerken. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Er is er goed contact met uw revalidatiearts. Het revalidatieprogramma dat gestart is in het ziekenhuis kan bij Pieter van Foreest voortgezet worden. Meer informatie over de verschillende behandelaren vindt u onder behandeling.