Zorg & ondersteuning 

Gasten

Strandgoed ontvangt volwassen gasten (18+) met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie die in de thuissituatie worden verzorgd door hun mantelzorger.

In het persoonlijke kennismakingsgesprek met de coördinator van Strandgoed  wordt er gekeken of de zorg- en welzijnsvraag van de potentiele gast passend is voor Strandgoed. Met u worden afspraken gemaakt over de zorg- en dienstverlening tijdens uw tijdelijke verblijf in Strandgoed.

Uit veiligheidsoverwegingen en welzijnsoogpunt kan het Strandgoed niet iedere gast een verblijf aanbieden. Het strandgoed heeft een open karakter vandaar dat wij mensen die dwalen en/of overlast gevend gedrag vertonen niet kunnen ontvangen. Daarnaast is het belangrijk dat gasten zelf kunnen staan (met steun) en dat de benodigde zorg door één mederwerker uitgevoerd kan worden. 

Mantelzorger

Wilt u als mantelzorger ook mee? Dat kan! Er zijn tweepersoonskamers aanwezig zodat  u samen met uw naaste op vakantie kan in Strandgoed terwijl wij de mantelzorgtaken even van u overnemen.

Ook bieden wij u als mantelzorger, de mogelijkheid om één gratis proefnacht te ervaren, zodat u met een vertrouwd gevoel kan zien en ervaren dat uw naaste in goede handen is. Want wij begrijpen dat het lastig is om de zorg uit handen te geven!

  

Wie levert de zorg?  

De zorg die u en de zorgprofessionals thuis aan uw naaste bieden wordt door ons team van betrokken en geschoolde zorgmedewerkers en vrijwilligers tijdelijk overgenomen tijdens het verblijf.

Let op:

  • De medische zorg blijft in handen van uw eigen huisarts.

  • Strandgoed neemt de zorg tijdelijk over. De regie blijft bij de mantelzorger en/of de reeds aanwezige thuiszorgorganisatie.

  • Tijdens uw verblijf moet er altijd een achterwacht telefonisch bereikbaar zijn die binnen 2 uur aanwezig moet kunnen zijn.

Ondersteuning Mantelzorger

Strandgoed is er om de mantelzorger tijdig te ontlasten. Wij begrijpen dat alleen een verblijf in Strandgoed wellicht niet alle ondersteuning biedt die u nodig heeft.  U kunt wellicht ook wat hulp en ondersteuning gebruiken ná het verblijf in Strandgoed.

Wij kunnen u wanneer nodig en gewenst adviseren en doorverwijzen naar instanties in de regio die u kunnen helpen om  de mantelzorgtaken ook  na het verblijf in Strandgoed goed te kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan ondersteuning in de huishouding, het verzorging van de maaltijden, persoonsalarmering, thuiszorg e.d.

Wij denken graag met u mee. U staat er niet alleen voor!