Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een breed begrip. Letterlijk opgevat betekent het ‘ergens verblijven voor een korte periode’. De redenen voor een kort verblijf binnen Pieter van Foreest zijn zeer divers en kunnen een leuke aanleiding hebben. Bijvoorbeeld een vakantie, maar ook een minder leuke reden zoals herstel, revalidatie of ontlasting van de mantelzorger. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden om kortdurend te verblijven wanneer u zorg nodig heeft.

Woonzorgcentra

Stel u voor; u bent na een val geopereerd. De operatie was succesvol en u mag het ziekenhuis verlaten. Echter, de val is u niet in de koude kleren gaan zitten. De meest simpele dagelijkse handelingen kunt u niet zelfstandig uitvoeren en er is niemand in de buurt die u erbij kan helpen. Kortom, naar huis gaan is niet verantwoord. Een tijdelijke verblijf in een woonzorgcentrum kan dan de oplossing zijn. Ook wanneer u thuis woont en door een ziekte of beperking tijdelijk niet thuis kunt wonen, kan er gekozen worden voor een tijdelijke opname in een woonzorgcentrum. In beide situaties spreken we over eerstelijns verblijf.

Eerstelijns verblijf

Bij eerstelijns verblijf krijgt u via het ziekenhuis of de huisarts een indicatie om tijdelijk (maximaal 12 weken) te herstellen in een woonzorgcentrum en voorkomt zo een onnodige opname in het ziekenhuis. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg en de medewerkers van het woonzorgcentrum helpen en ondersteunen u bij de dagelijkse handelingen. Zodra u voldoende op krachten bent gekomen kunt u (weer) naar huis.

Kosten

Het eerstelijns verblijf wordt sinds 1 januari 2017 betaald uit de basisverzekering. Het gaat om zorg geboden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hierbij betaald u het eigen risico van uw zorgverzekering. 

Revalidatie en Herstel 

Bezoek de pagina's Revalidatie en Herstel voor meer informatie over de mogelijkheden.