Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Veenhage is opgericht met als doel om voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Veenhage krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. Denk hierbij aan recreatieve avonden, uitstapjes voor bewoners, aanschaf van een minibus voor het vervoer van de cliënten en meer.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Stichting Vrienden van Veenhage heeft haar bijdrage kunnen leveren aan onder andere de onderstaande activiteiten:

  • Busritjes/uitstapjes met bewoners 
  • Kerst- cq nieuwjaarsattentie met een wens voor alle bewoners
  • Muzikaal bezoek aan de huiskamers van Kees Balm
  • Abonnement op Diergaarde Blijdorp
  • actie binnentuin en bazaar
  • Concert van La Familia
  • Poppenanschaf
  • Haringparty
  • De Strandrups

Klik hier voor het jaarverslag van de activiteiten.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Veenhage tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Veenhage. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden.

Contact: Meidoornlaan 2, 2631 GC Nootdorp


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

809188739

Bestuur

Voorzitter Dhr. Lübbers
Penningmeester Dhr. Labordus
Secretaris Mevr. Potters-Kemp
Lid Dhr. van Leeuwen 
Lid Mevr. van Gasteren

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van Veenhage is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2023

Bekijk de jaarcijfers van 2022

Bekijk de jaarcijfers van 2021

Bekijk de jaarcijfers van 2020

Bekijk de jaarcijfers van 2019

Bekijk de jaarcijfers van 2018