Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Veenhage is opgericht met als doel om voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Veenhage krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. Denk hierbij aan recreatieve avonden, uitstapjes voor bewoners, aanschaf van een minibus voor het vervoer van de cliënten en meer.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

In 2020 bestond Stichting Vrienden van Veenhage 20 jaar. Helaas was het door Corona niet mogelijk om extra activiteiten te doen om dit met elkaar te vieren. Toch hebben de leden van de stichting gekeken naar de mogelijkheden en zich actief ingezet voor de Veenhage in het algemeen en in het bijzonder de bewoners van alle afdelingen. Dit conform de doelstelling: iets extra's doen in de vorm van activiteiten. Stichting Vrienden van Veenhage heeft onder andere de onderstaande activiteiten kunnen realiseren:

  • Busritjes/uitstapjes met bewoners en aansluitend iets drinken
  • Een snoepattentie voor de bewoners met Sinterklaas
  • Optreden (in de tuin) van Herman van Velzen en Joke Bouma met hun Free Artistband
  • Kerst- cq nieuwjaarsattentie met een wens voor alle bewoners
  • Muzikaal bezoek aan de huiskamers van Kees Balm
  • Kerst-/nieuwjaarscadeau met kerst- en nieuwjaarswens
  • Abonnement op Diergaarde Blijdorp
  • Een high tea
  • De Strandrups
  • Het gebruik van bussen voor persoonlijke uitjes

Klik hier voor het jaarverslag van de activiteiten.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Veenhage tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Veenhage. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden.

Contact: Meidoornlaan 2, 2631 GC Nootdorp


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

809188739

Bestuur

Voorzitter Dhr. Lübbers
Penningmeester Dhr. Labordus
Secretaris Mevr. Potters-Kemp
Lid Dhr. van Leeuwen 
Lid Mevr. van Gasteren

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van Veenhage is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk de jaarcijfers van 2020

Bekijk de jaarcijfers van 2019

Bekijk de jaarcijfers van 2018