Casemanagers

Als iemand geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote impact voor zowel de persoon zelf als voor de naasten. Wat nu? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat heeft dit voor invloed op de sociale omgeving? Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning? Allemaal vragen waar niet altijd een direct antwoord op is. In dit geval kan een casemanager worden ingeschakeld. De casemanager treedt op als een persoonlijk begeleider die ondersteuning biedt en de weg wijst tijdens het proces van dementie, zolang als de persoon met dementie thuis woont. De begeleiding kan bestaan uit praktische ondersteuning, bijvoorbeeld het aanvragen van de juiste indicatie en het organiseren van hulp en zorg. Maar ook in de vorm van een luisterend oor en begeleiding in het kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte. Een casemanager heeft als taak te zorgen voor goede onderlinge communicatie tussen de verschillende hulpverleners, (thuis)zorgorganisaties en huisartsen. De casemanagers krijgen over het algemeen een verwijzing van de huisarts, specialist vanuit het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige wanneer bij iemand een vermoeden van dementie of diagnose dementie is vastgesteld. Zij neemt in dat geval contact op met de cliënt om een afspraak te maken.

Pieter van Foreest heeft meerdere casemanagers verspreid over de regio: