Casemanagers

Een professioneel luisterend oor 

Als iemand geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote impact voor zowel de persoon zelf als voor de naasten. Wat nu? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat heeft dit voor invloed op de sociale omgeving? Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning? Allemaal vragen waar niet altijd een direct antwoord op is. In dit geval kan een casemanager worden ingeschakeld. De casemanager treedt op als een persoonlijk begeleider die ondersteuning biedt en de weg wijst tijdens het proces van dementie, zolang als de persoon met dementie thuis woont. De begeleiding kan bestaan uit praktische ondersteuning, bijvoorbeeld het aanvragen van de juiste indicatie en het organiseren van hulp en zorg. Maar ook in de vorm van een luisterend oor en begeleiding in het kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte. Een casemanager heeft als taak te zorgen voor goede onderlinge communicatie tussen de verschillende hulpverleners, (thuis)zorgorganisaties en huisartsen. Ook bewaakt de casemanager de afspraken die gemaakt zijn. Voor begeleiding door een casemanager is een indicatie nodig. Echter kan, zonder in het bezit te zijn van een indicatie,  de casemanager wel geheel vrijblijvend benaderd worden.

Pieter van Foreest heeft vijf casemanagers verspreid over de regio:

 • Anita de Jonge

  Casemanager
 • Corine van Doesburg

  Casemanager
 • Jolanda Driessen

  Casemanager
 • Mirjam Robers

  Casemanager
 • Angelique Schulte

  Casemanager
 • José van Leeuwen

  Casemanager