Bestuursverslag 2021 beschikbaar

Geplaatst op: 9 Juni 2022

 

Pieter van Foreest publiceert ieder jaar een jaarverslag. Het jaarverslag 2021 is gepubliceerd en beschikbaar. In dit jaarverslag staat een globaal beeld van Pieter van Foreest in het afgelopen jaar. Een jaar waarin corona nog steeds een stempel drukte op ons werk. Toch slaagden we erin om samen te blijven ontwikkelen en bouwen aan de zorg van de toekomst.

Onze strategie is in 2021 samen met vele betrokkenen herijkt en geeft ons richting voor de komende jaren. Bij Pieter van Foreest staan de mensen op nummer 1. We zijn er voor de kwetsbare ouderen in de regio. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. We bieden onze teams en professionals ruimte voor ontwikkelen en vernieuwen. Pieter van Foreest neemt iniatiatief als netwerkorganisatie en werken samen, zowel intern als extern. Zo blijven we bouwen aan een wendbare organisatie die er is voor cliënten, hun naasten, collega's, vrijwilligers, samenwerkingspartners en betrokkenen. 

We zijn bijzonder trots op onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten om de zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden. Dag en nacht en in goede en in minder goede tijden. Fijn om te zien dat dit ook gewaardeerd wordt door onze cliënten. Thuiszorg scoorde wederom gemiddeld een 9,2 in de Top 10 Zorgkaart Nederland. De gemiddelde cliëntwaardering voor onze verpleeg- en verzorgingshuiszorg scoorde het mooie gemiddelde van een 8,9. Wij blijven uiteraard ons uiterste best doen voor onze cliënten, nu en in de toekomst.  

Het jaarverslag 2021 is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Zorgorganisaties dienen elk jaar verantwoording af te leggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening. Zo ook Pieter van Foreest. Deze documenten worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Jaarverslagen Zorg is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Pieter van Foreest heeft haar Jaarverslagen Zorg gedeponeerd bij het CIBG en gepubliceerd op de eigen website.

Het jaarverslag van 2021 online bekijken? 
Klik hier: Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Pieter van Foreest
 

Alle eerder gepubliceerde Jaarverslagen Zorg van Pieter van Foreest zijn te vinden op:
https://www.jaarverslagenzorg.nl/